BUTTERBEER

Het alcoholgebruik onder kinderen tot vijftien jaar is de afgelopen jaren gestegen. Recent onderzoek geeft aan dat 20% van de jongens en 11% van de meisjes tussen 15 en 25 jaar meer drinkt dan verantwoord is voor hun gezondheid. In discussies over de oorzaak van deze zorgwekkende toename, wordt frequent gesproken over de invloed van rolmodellen, zoals idolen in de media. Dr. C.J. Welsh, afdeling Psychiatrie van de universiteit van Baltimore, doet parallel hieraan een opmerkelijke observatie. De studenten van Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry, is het vanaf hun dertiende levensjaar toegestaan om 'butterbeer' te drinken. Harry neemt het er niet zo nauw mee: "it’s not strong, that stuff". Als tegenhanger beschrijft J.K Rowling hoe Winky, een 'depressed, intoxicated house-elf, who is getting through six bottles a day', een gedrag vertoont dat door de andere huiselven als dermate schaamteverwekkend wordt gevonden, dat zij zich genoodzaakt zien 'to cover her with a table cloth, hiding her from view'.

Juli '07

2 opmerkingen:

buy drugs without prescription zei

Great information. This works great for me. Thanks for sharing this. to get buy medicine online from Online medicine store in USA.

Unknown zei

Buy online medicine from Doze Pharmacy buy online medicine in uk
Buy Tadalista Super Active online, which is one of the most effective erectile dysfunction medication. Tadalafil Capsules releases potent influences on blood circulation and muscle relaxation, causing quality & hard erection occurrence.