PILOOT & STRESS

Tandenknarsen (bruxisme) ontstaat door het over elkaar schuiven van het boven- en ondergebit. Over het algemeen treedt dit fenomeen onbewust en gedurende de slaap op. Het komt voor bij 5-10% van de westerse populatie. Het kan worden veroorzaakt door gebrekkig tandcontact, maar ook door psychische spanningen. 57 gezonde mannelijke Air Force officiers (verdeeld in 2 groepen: 22 'gewone' officiers versus 17 vliegtuig en 18 helikopter piloten) werden onderzocht op bruxisme, werkstress en de wijze waarop ze hiermee omgaan. Beide groepen gaven aan even veel werkstress te ervaren. Bij 69% van de piloten bleek sprake van bruxisme versus 27% van de niet-piloten. De tandenknarsende piloten bleken niet goed met de emoties die de stress opwekt, om kunnen gaan: ze hebben onvoldoende compenserende activiteiten (probleemgerichte copingstrategieën) - hetgeen zich bij hen blijkbaar uit in tandengeknars gedurende de nacht… (Lurie et al, Aviat Space Env Med'07;78(2):137-9).

28 Juni '07

Geen opmerkingen: