NEEDS FOR PSYCHIATRIC COMPETENCY

Een lijst van 101 psychiatrische onderwerpen werd verspreid onder 867 huisartsen en ziekenhuisartsen. Zij gaven per onderwerp aan of ze er voor hun dagelijks werk kennis en kunde over nodig hadden. Allereerst is opmerkelijk dat als je kijkt naar de 'top 30' van meest relevante onderwerpen, de "minst relevante" nog door 60% als "relevant" is gescoord! Gezien de hoge percentages blijkt uit het onderzoek dat elke arts in de dagelijkse medische praktijk frequent te maken heeft met psychiatrische problematiek en dat kennis en kunde op dit gebied door de arts als belangrijk wordt ervaren.

Als meest "relevant" voor de dagelijkse praktijk (tussen de 80 en 90% van de artsen gaf dat aan) scoorden depressies, alcohol- en drugsgebruik. Opmerkelijk is dat bijvoorbeeld psychiatrische symptomen ten gevolge van organische afwijkingen, het medicatiegeïnduceerde delirium, het delirium post OK, of ten gevolge van een trauma werd gescoord als minder "relevant" (cave: toch nog rond de 60%!) voor de dagelijkse praktijk dan voornoemde drie. Deze drie achten de artsen ook belangrijker dan bijvoorbeeld 'omgaan met ziektegedrag, ziekterol, psychologische reactie op ernstige ziekte en onbegrepen lichamelijke klachten'. Opvallend! Hoe komt dit? De onderzoekers geven zelf een m.i. goede verklaring: hun onderzoek kijkt naar "perceived needs for psychiatric competency". Maar zij hebben niet gekeken naar "unrecognised needs for psychiatric competency, that is, deficiencies in respondents’ practice of which they are unaware".

Juli '07

Geen opmerkingen: