SCHIZOFRENIE

In een 5 jaar follow-up onderzoek werden MRI-scans gemaakt van 96 patiënten met schizofrenie en vergeleken met 113 controles. De focale verschillen in hersenvolume werden gekwantificeerd met behulp van MRI scans en de neuroimaging techniek voxel-based morphometry. Bij de schizofreniepatiënten werden significante afnames gevonden in de densiteit van de cortex van de linker frontaal kwab, de linker superiore gyrus temporalis, de rechter nucleus caudatus en rechter thalamus. De afname van grijze stof densiteit frontaal was gerelateerd aan een toegenomen aantal psychoses en ziekenhuisopnames. Een behandeling met clozapine of olanzapine bleek gerelateerd met minder afname van grijze stof densiteit aldaar (van Haren et al, Neuropharmacology 2007, in press).

Juli '07

Geen opmerkingen: