DEPRESSIEVE ADOLESCENTEN - SSRI & CGT

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is bij volwassenen vooral effectief bij lichte tot matige en niet bij ernstige depressies. In een recent onderzoek werden 208 adolescenten (11-17 jaar) met een matige tot ernstige depressie (waaronder ook met psychotische symptomen, suïcidaliteit, gedragsstoornissen, etc) 1/2 jaar poliklinisch behandeld met een SSRI. De ene helft kreeg daarbij ook CGT, de andere 'routine care' (psychoeducatie depressies, steun familie, aandacht voor problemen met familie/vrienden, school, etc). Na 12 weken was ruim 40% en na 28 weken bijna 60% van de patiënten sterk of zeer sterk verbeterd. Ongeveer 20% van de adolescenten had na 28 wkn nog geen enkel effect op deze 1e behandeling. De ernst van de depressie, co-morbiditeit, suïcidaliteit etc hadden geen invloed op het behandelresultaat. Deze uitkomsten golden voor zowel de groep met als de groep zonder CGT: CGT had geen meerwaarde. Uit deze resultaten mag je geen generale conclusie trekken mbt de effectiviteit van de medicamenteuze behandeling, omdat er geen patiëntengroep is die een placebo heeft gekregen. Verder kreeg de groep die geen CGT kreeg, wel 'routine care', wat nog een aardig pakket aan begeleiding inhield. Maar het geven van een placebo aan ernstig depressieve patiënten is uiteraard niet ethisch. M.i. zou het interessant zijn deze groep adolescenten in de toekomst verder te vervolgen. Je kunt je voorstellen dat de adolescenten die CGT hebben gehad, dan wel meerwaarde van de therapie zullen ondervinden. Het kan ze immers geleerd hebben hoe ze kunnen kijken naar situaties waar ze in terecht komen en hoe ze daar (anders) op (kunnen) reageren. Wellicht maakt dit ze weerbaarder en verkleint dat de kans op een recidief depressie.

24 Juli '07

Geen opmerkingen: