MEDISCH STUDENTEN EN STRESS

421 medisch studenten in Noorwegen werden getest op hun persoonlijkheidstrekken: bij aanvang van hun studie en na 3 en 6 jaar. Uiteindelijk hebben ze 236 studenten op alle 3 deze momenten kunnen onderzoeken. Er werd gekeken naar 3 belangrijke persoonlijkheidstrekken: ‘extraversie’ (E), ‘neurotische trekken’ (N: veel remming, schuld- en schaamtegevoelens omtrent eigen verlangens en functioneren) en ‘conscientiousness’ (C: nauwgezet-/plichtsgetrouwheid).
De twee persoonlijkheidstrekken die het meest voorspellend waren voor stress, waren neurotische trekken en conscientiousness. Vrouwelijke studenten bleken significant neurotischer dan de mannen. De onderzoekers profileren 8 persoonlijkheidstypen, samenstellingen van de 3 persoonlijkheidstrekken. Vrouwelijke studenten bleken significant vaker van het ‘impulsieve’ (E+,N+,C-) en het ‘gecompliceerde’ (E+,N+,C+) type te zijn. Mannen vaker van het ‘hedonistische’ (E+,N-,C-) en ‘spectator’ (E-,N-,C-) type. Het best beschermd tegen stress gedurende de studie bleek het type ‘hedonist’ te zijn: de student die 'brims with self-confidence, craves intense experiences, and is neither persistent nor morally restrained'. Het meeste risico op stress had het type ‘brooder’ - introvert, hoog neurotisch en zeer plichtsgetrouw: 'self-conscious, pedantic, often in doubt, and tends to ruminate about his own behaviour and that of others'.
Vrouwelijke studenten bleken gedurende de eerste 3 jaar van hun studie meer te lijden onder stress dan hun mannelijke collegae. Opvallend was dat dit in het 6e jaar niet meer het geval was. Mogelijk zijn vrouwen sterker als het in de klinische fase aankomt op patiënt-contacten en interpersoonlijke situaties gedurende de stages van de co-schappen.
Wat is de invloed van die ervaren stress op de studieresultaten? Wat maakt iemand een 'goede dokter'? Heeft het invloed op de specialisatierichting? Wat maakt dat de arts zelf ook ‘lekker in zijn vel en bol zit’? Dit stukje wordt ongetwijfeld vervolgd….

22 Juli '07; wbt plaatje, stukje over 1e vrouwelijke medisch student aan Universiteit van Birmingham in 1900, klik hier.

Geen opmerkingen: