OLD-SCHOOL DOCS FROWN...

Om te voorkomen dat arts-assistenten teveel (over)uren draaien, is de arbeidstijdenwet aangescherpt en worden deze regels de afgelopen jaren streng nagestreefd. Frequent ontstaat hier discussie over, zowel bij opleiders als opleidelingen. Volgens 111 internisten, werkzaam in 37 verschillende opleidingsziekenhuizen in de USA, heeft de arbeidstijden-aanscherping geen goede invloed op de kwaliteit van patiëntenzorg en ook niet op de opleiding. 87% van deze internisten vindt dat de continuïteit van zorg in het gedrang komt. 75% vindt dat de relatie vd arts-assistent met de patiënt is verslechterd en dat de patiënt onvoldoende vertrouwensband met de arts-assistent heeft. De helft van de internisten denkt dat wetgeving voor de arts-assistent zelf wel bijdraagt aan zijn/haar welbevinden, maar parallel daaraan vindt 66% dat de opleiding erdoor verslechterd is. Ook vindt 55% het nu minder bevredigend om arts-assistenten op te leiden. De ervarener internisten waren negatiever over de regels dan de jonge klaren. Al met al scherpe kritiek op de arbeidstijdenwet. Interessant is de discussie naar aanleiding van deze meningen. Een illustratieve chat-discussie kan je lezen op WSJ.com: Health Blog.

25 Juli '07

Geen opmerkingen: