MOZART = STUDIEBOOSTER!

Vrijwilligers die vóór een aantal taken luisterden naar Mozart's Sonata K. 448, presteerden beter dan degenen die alleen een ontspanningsoefening hadden gedaan. De groep die zowel vóór als na de test luisterden naar Mozart, had ook een minder complex electroencephalogram (EEG) patroon. Ook een vergelijking tussen Mozart en BrahmsHungarian Dance No. 5, viel ten gunste van Mozart uit (Jaušovec et al, Clin Neurophysiol. 2006;117(12):2703-14 en Brain Topogr 2005 17(4):207-18).

Juli '07

Geen opmerkingen: