PTSS & ASTMA

Er wordt vaak geschreven over de mogelijke relatie tussen astma en angststoornissen. Beide komen frequent samen voor bij mensen. Als iemand een angststoornis heeft en ook astma, beïnvloedt dat de lijdensdruk en behandeling sterk. Het kan de behandeling heel complex maken. De mate waarin angststoornissen samen met astma voorkomen en de mogelijke oorzaken, zijn onduidelijk.

Zo'n 3000 tweelingen die tussen 1965 en 1975 en de Vietnam oorlog hebben gevochten, zijn door een Amerikaans onderzoeksteam onderzocht. Het ging om eeneiige en twee-eiige tweelingen. Er werd oa gekeken of ze leden aan een posttraumatische stresstoornis (PTSS) en / of aan astma. Er bleek sprake van een hogere prevalentie van astma onder de tweelingen met een PTSS. Na aanpassen van de gegevens voor andere factoren die een rol kunnen spelen, zoals een familiair voorkomen van astma, roken, overgewicht of omgevingsinvloeden, bleek dat de tweelingen met een PTSS een 2,3 maal zo hoge kans hadden op astma. Dit gold voor zowel eeneiige als twee-eiige tweelingen (Am J Resp Crit Care '07;176:983-7). En dat zijn twee opmerkelijke bevindingen. Allereerst een link tussen PTSS en astma. Ten tweede dat deze link niet specifiek genetisch is. Want als dat zo zou zijn, dan zou er verschil moeten zijn geweest tussen de een- en twee-eiige tweelinggroepen. Het zou zo kunnen zijn dat de stress die de tweelingen gedurende de oorlogstijd hebben ervaren, het immuunsysteem dermate heeft beïnvloedt, dat ze kwetsbaarder zijn voor auto-immuun-gerelateerde ziekten. Dit zou aansluiten bij eerdere berichten op deze site, bijvoorbeeld over de relatie met het immuunsysteem en depressie of het chronisch vermoeidheidssyndroom. Zowel richting angst als richting astma, kan het immuunsysteem een rol spelen. Ook een reeds aanwezige astma kan uiteraard een oorlogssituatie bemoeilijken. Een belangrijk onderzoeksresultaat, plus weer een aantal -aanknopingspunten.
.
18 Nov '07

Geen opmerkingen: