BRAZILIAN STUDENTS & BRAZILIAN NIGHTS

Bericht uit Brazilië. Bij 161 medisch studenten (waarvan 48% man; gem. leeftijd 22 jr) werd in kaart gebracht of ze ochtend- dan wel avondmensen waren. Ook werd onderzocht of ze depressieve klachten hadden (middels de BDI; de onderzoekers onderscheidden de studenten met een BDI hoger dan 10). 20 mannelijke en 33 vrouwelijke studenten (33%) hadden een BDI hoger dan 10. Dit verschil was significant. Ook waren vrouwen vaker ochtendmensen dan mannen. Vijftien studenten gaven aan dat ze absoluut avondmensen waren en 32 lichtelijk meer avondmens. Achttien studenten gaven aan dat ze absoluut ochtendmens waren en 42 hadden een lichte voorkeur voor de ochtend. Vierenveertig gaven aan dat het niet uit maakte welk dagdeel het was. Ochtendmensen hadden minder depressieve klachten dan avondmensen. Studenten die weinig aan lichaamsbeweging deden hadden meer depressieve klachten, net als studenten met depressies in de familie. Opvallend was dat een familiaire belasting voor depressies geassocieerd bleek met avondmensen. Avondmensen scoorden vaker een BDI hoger dan 10. Ook na correctie voor familiaire belasting voor depressies en lichaamsbeweging, bleef er een verhoogde kans op depressieve klachten bij de avondmensen. (Chronobiol Int. '07;24:939-46).
Allereerst is het hoge percentage depressieve klachten - eenderde!!- onder de Braziliaanse medisch studenten opmerkelijk. Geen van deze studenten bleek overigens antidepressiva te gebruiken. De onderzoekers suggereren dat angst voor stigmatisering of discriminatie, en ook tijdgebrek (?!) om hulp te zoeken misschien een reden is. Maar ze hebben dit niet nagevraagd of uitgezocht, terwijl het wel interessant is. En wat doen ze in die avond-uren? Studeren ze? Of zijn ze aan het feesten? Of voelen ze zich eenzaam (= niet goed: zie eenzaamheid&depressie) op een studentenkamertje? Belangrijke details die de onderzoekers niet beschrijven!
Een associatie van depressie met familiaire belasting en ook met lichaamsbeweging is natuurlijk iets waar we al eerder aandacht aan besteedden (zie bijv
Robbie Williams & David Beckham). Opvallend is ook de associatie tussen depressie en avondmensen. Ook over de invloed van licht schreef ik eerder (zie bijv het LUX bericht, of Vallende blaadjes). De bevindingen sluiten aan bij een belangrijk aandachtspunt in huidig depressie-onderzoek: het dag-nacht-ritme. Over het dag-nacht-ritme gesproken: 30 november een symposium in Amsterdam 'Slaapwaakritmestoornissen: meer dan psychiatrie!' (waarover wellicht later meer).
Enfin - stuur die medisch studenten in beweging & in het licht – en dat is in de Braziliaanse zon eenvoudiger te effectueren dan in onze huidige Nederlandse setting…

22 Nov '07

Geen opmerkingen: