ADHD-MEISJES

De diagnose aandachtstekortstoornis (ADHD) wordt bij jongens zo'n 2-4 maal vaker gesteld dan bij meisjes. Het is nog niet duidelijk of ADHD bij meisjes minder voorkomt, of dat het minder wordt (h)erkend. Helaas blijken meisjes met ADHD wel forse extra problemen te kunnen ontwikkelen. Het onderzoeksteam van het Massachusetts General Hospital maakt melding van een prospectief onderzoek. Ze hebben 125 meisjes in hun adolescentie met ADHD vergeleken met 100 meisjes zonder ADHD. Ze volgden de meisjes 5 jaar. In deze periode ontwikkelden 20 (16%) vd meisjes met ADHD een eetstoornis - tegenover 5 vd controle meisjes (5%). Vergeleken met de controlegroep, blijken meisjes met ADHD 5,6 maal meer kans te hebben op het ontwikkelen van boulimia nervosa en 2,7 maal zoveel kans op anorexia nervosa.

Daarnaast heeft het team gedurende 5 jaar een groep van 140 meisjes (variërend van 6-18 jaar oud) met en 122 zonder ADHD onderzocht op symptomen van een depressie. Meisjes met ADHD bleken een 5,4 maal zo hoge kans te hebben op het ontwikkelen van een depressie in vergelijking met meisjes zonder ADHD. Ze ontwikkelden hun eerste depressie gemiddeld op 17-jarige leeftijd. Dit was op significant jongere leeftijd dan de controle meisjes. Deze depressies waren ernstiger en gingen bijvoorbeeld vaker gepaard met zelfmoordpogingen en ziekenhuis opnames in vergelijking met de controlemeisjes. Naast dat ze ernstiger waren, duurden ze ook langer: 3 versus 1,3 jaar. Drie jaar! Aandacht voor deze ernstige psychiatrische co-morbiditeiten bij meisjes met ADHD is van zeer veel belang! We willen happy meisjes! (J Dev Behav Pediatr '07;28:302-7; AACAP 54th Annl Meeting Oct '07).
(Zie ook over
meisjes, maar nu met overgewicht, of vermoeide meisjes, of sexy rapclips)
.
20 Nov '07

Geen opmerkingen: