OVER SUÏCIDALITEIT, ONDERBEHANDELING & JEUGD (II)

In sept schreef ik over de discussie aangaande de mogelijke associatie tussen antidepressiva (mn SSRI's) en toename van suïcidaliteit bij kinderen en adolescenten. Toen bleek dat nadat de FDA gewaarschuwd had voor deze mogelijke associatie, het aantal SSRI-prescripties daalde. Echter, dat in de daarop volgende periode het aantal suïcides onder kinderen en adolescenten toenam. Het volgend onderzoek sluit hierbij aan. Tussen 2001 en '04 zijn in New York 1419 mensen overleden ten gevolge van suïcide. De gemiddelde leeftijd van deze mensen was 46 jaar. Bij 1158 personen werd na overlijden het bloed onderzocht. Bij 267 (23,1%) van deze 1158 mensen werden antidepressiva in het bloed gedetecteerd (dit betekent dat zij antidepressiva gebruikten ten tijde van hun zelfmoord). Onder de jongere groep van overledenen (18-24 jaar), bleek bij slechts 13,9% sprake van antidepressiva in het bloed. De overige adolescenten hadden dus geen antidepressiva gebruikt, terwijl ze wel een ernstige depressie hadden (J Clin Psych '07;68:1399-403). Ook uit dit onderzoek kunnen geen definitieve conclusies worden getrokken. Los van de vraagstelling rond adolescenten en antidepressiva, geeft dit onderzoek de trieste aanwijzing dat in NY een grote groep mensen met een (gezien de gevolgen) ernstige depressieve stoornis, geen adequate psychiatrische hulp heeft gekregen.

7 Nov '07

Geen opmerkingen: