APPENDICITIS & SCHIZOFRENIE

Dit is weer een aandachtspunt aangaande psychiatrische verwevenheid bij somatische ziektebeelden, mede Confabulanten! In Taiwan hebben onderzoekers de gegevens van 97.589 mensen (v.a. 15 jr), die tussen 1997 en 2001 in het ziekenhuis werden opgenomen met een acute blinde darm ontsteking (appendicitis) in kaart gebracht. Ze wilden onderzoeken bij welke patiënten de appendix zonder complicaties operatief werd verwijderd en bij welke groep een complicatie ('ruptuur' of 'perforatie') optrad. In een groep patiënten die geen psychiatrische stoornis had, trad bij 25,1% een ruptuur op. Bij patiënten met schizofrenie trad bij 46,7% een ruptuur op. In een derde groep met patiënten met diverse andere psychiatrische stoornissen, trad bij 43,4% een ruptuur op. De getallen werden statistisch gecorrigeerd voor bekende risicofactoren als leeftijd, geslacht, culturele afkomst, sociaaleconomische status en algehele gezondheid. Hierna bleek voor wat betreft de groep van patiënten met diverse psychiatrische stoornissen (waaronder ook psychosen bij een stemmingsstoornis), het risico gelijk aan de controlegroep. Echter, de patiënten met schizofrenie bleken een 2,8 maal grotere kans hadden op het ontwikkelen van een geperforeerde appendix. (BMC Publ Health '07:331). Waarom is het risico bij patiënten met schizofrenie zoveel hoger? Merken ze pas laat hun klachten op? Vragen ze laat om hulp? Worden ze te laat verwezen? Worden ze anders behandeld in het ziekenhuis? En geldt dit voor meer somatiek? Hier zal vast een diversiteit aan onderzoek uit volgen!

15 Nov '07

2 opmerkingen:

Dr. Shock zei

Twee zielen 1 gedachte, leuk, groeten Dr Shock

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.