LITHIUM & WORM

Je las al eerder over het vele onderzoek wat wordt gedaan naar veroudering in het algemeen en van neuronen/het brein in het bijzonder. Hierbij wordt actief gezocht naar middelen die een neuro-protectieve functie kunnen hebben. Het effect van lithium op de worm Caenorhabditis Elegans werd onderzocht. Lithium wordt bijvoorbeeld gebruikt door patiënten met een manie. Of in combinatie met een antidepressivum door patiënten met een ernstige depressieve stoornis, bij wie een antidepressivum alleen onvoldoende helpt. Opmerkelijk is dat bleek dat de wormen die lithium gebruikten langer in leven bleven dan de wormen die geen lithium gebruikten. Er was sprake van een 46% verlenging vd mediane overleving. De onderzoekers zagen daarbij een verandering van genetische expressie ontstaan. Deze bevinding kan openingen bieden voor onderzoek naar neuronale verouderingsprocessen op cel-niveau (J Biol Chem '07;Oct).
.
21 Nov '07

Geen opmerkingen: