NEMESIS (III)

Gisteren schreef ik over het NEMESIS-project. Het Trimbos Instituut bericht nu over recente data uit dit project. Deze data gaan over de invloed van mishandeling in kindertijd op iemands psychische toestand op volwassen leeftijd. De resultaten kan je lezen in het rapport 'Psychische gevolgen van kindermishandeling op volwassen leeftijd', op de website van het Trimbos Instituut. Het onderzoek bevestigt eerder onderzoek, en wat je intuïtief al aanvoelde: dat kinderen die in hun jeugd mishandeld zijn een verhoogd risico lopen om later in hun leven een psychiatrische stoornis te ontwikkelen, bijv een angst- of stemmingstoornis, of verslaving. Het gaat voor wat betreft mishandeling om lichamelijke en/of psychische mishandeling, maar ook om emotionele verwaarlozing. De kindermishandeling vindt vaak binnen de familie plaats. In gezinnen waar sprake is van kindermishandeling spelen vaak meerdere problemen tegelijkertijd, bijv psychische problemen van één van de ouders, relatieproblemen tussen de ouders (echtscheiding), etc. Hoewel er diverse aanknopingspunten zijn, zijn de exacte mechanismen (waarschijnlijk zijn er meerdere) waarlangs kindermishandeling kan leiden tot een mogelijk verhoogde kwetsbaarheid en psychische en psychiatrische problematiek op latere leeftijd, nog niet duidelijk.

.
27 Nov '07

1 opmerking:

VUQuiescant zei

In verband met dit artikel wil ik u dan toch wijzen ook op deze informatie en gedegen studie.
Door wijlen Dr. Richard Gardner, bekend kinderpsychiater.
http://www.rgardner.com