NEMESIS-II

Tussen 1996 en '99 werd door het Trimbos-instituut de 'Nederlandse Mental Health Survey and Incidence Study' (NEMESIS) verricht. Deze studie heeft gegevens op geleverd aangaande het vóórkomen van psychische/psychiatrische aandoeningen in de Nederlandse bevolking. Hierdoor hebben we nu zicht op prevalentiecijfers, zoals ik in bovenstaand stukje meldt bijv over de depressie. Sinds dit voorjaar loopt NEMESIS-II. Weer een steekproef van mensen uit de Nederlandse bevolking, 7000 in totaal. Zij zullen de komende 9 jaar 3 maal worden geïnterviewd. Er zal worden gekeken naar aanwezige stoornissen, de ernst en in hoeverre mensen hulp zoeken. Ook zal DNA materiaal worden verzameld. In 2010 zullen de eerste resultaten worden vrijgegeven. Tussentijds lopen meer prospectieve studies, alle gericht op het vergaren van zo veel mogelijk informatie over psychiatrische aandoeningen, in de hoop meer inzicht op de oorzaak te krijgen en nieuwe opties te vinden voor behandeling. Voorbeelden zijn Routine Outcome Monitoring, het NESDA project, en de MASHBANK, beide gericht op stemmingsstoornissen.
.

26 Nov '07

2 opmerkingen:

buy drugs without prescription zei

This is a very useful post shared by you.Thanks for providing such a valuable information with us.to get buy medicine online from Online medicine store in USA.

weight loss pills for women and men zei

We are a reputed and secure online brand that delivers online medicines like xanax, gabapentin, verapamil, ativan and more pain killer med to your doorstep at very affordable rates. go and check fioricet for tooth pain
blue xanax bars b707
neurontin overnight delivery
verapamil 40 mg | yellow football xanax 1mg
yellow xanax | valium online usa