OPTIMISME OP DE PLAAT

Optimisme – daar gaan we voor. Dat we negativisme moeten ontlopen, bij gevaar ermee besmet te raken, werd vorige week duidelijk. Ben je optimistisch van aard, of meer negatief ingesteld? Welk deel van je brein speelt daar een rol in? Met de huidige beeldvormtechnieken komen er steeds meer aanwijzingen. 15 proefpersonen werden onderzocht terwijl er een functionele MRI van hun brein werd gemaakt. Ze kregen beschrijvingen van denkbeeldige gebeurtenissen voorgelegd en moesten deze koppelen aan herinneringen van henzelf, of aan situaties die zij in de toekomst verwachtten. Bij optimistische toekomstverwachtingen werd een verhoogde activiteit vd amygdala en het anteriore deel vd gyrus cinguli gezien. Hoe optimistischer de gedachten, hoe groter de activiteit (Nature '07;450:102-5). Deze bevinding kan een aanknopingspunt gaan bieden voor het onderzoek naar het mechanisme wat ervoor zorgt dat een pessimistische levenshouding mogelijk kwetsbaarder maakt voor depressies. Dat het allemaal ingewikkeld is, blijkt als je afgelopen week het stukje 'na slapeloze nachten' las. Ook daarin wordt gesproken over een (over-) actieve amygdala. En dat wordt gekoppeld aan roekeloos ertegenaan gaan. Kortom – positief is goed, maar te positieve (zelf) overschattingrisky business.

4 Nov '07

Geen opmerkingen: