GEWICHT A.S. MOEDER & ADHD KIDS

Gewelddadige TV programma's lijken geen invloed op het ontwikkelen van aandachtstekort problematiek (zie 'gewelddadige TV helpt ook niet') te hebben. Een Zweeds onderzoeksteam komt nu met een mogelijke relatie tussen overgewicht bij moeders en het ontwikkelen van een aandachtstekortstoornis met (of zonder) hyperactiviteit (ADHD) bij hun kinderen. Prospectief werden gegevens van vrouwen in hun zwangerschap in kaart gebracht. Leraren op lagere scholen scoorden de kinderen later op symptomen van aandachttekort. Er blijkt geen relatie tussen het fors in gewicht aankomen gedúrende de zwangerschap en ADHD symptomen bij kids. Echter, na correctie voor andere bijdragende factoren als roken, leeftijd moeder etc, bleek dat bij kinderen van moeders bij wie vóór de zwangerschap al sprake was van overgewicht, wèl sprake was van significant meer ADHD symptomen. Kinderen van moeders bij wie vóór de zwangerschap al sprake was van overgewicht en die bovendien gedurende de zwangerschap ook nog teveel aankwamen, bleken een 2-maal zo hoge kans te hebben op het ontwikkelen van ADHD symptomen. Wat de oorzaak is van deze relatie is onduidelijk. De onderzoekers gaan hier uiteraard verder mee. Moeders met overgewicht hebben sowieso meer kans op complicaties gedurende zwangerschap en bevalling. Dit zou een rol kunnen spelen. Ook noemt men als optie een verhoogde blootstelling van de baby aan stresshormonen (noradrenaline, cortisol etc). Ook een mogelijk belangrijke factor zouden stoffen die bij de moeder in de vetcellen zijn opgeslagen en welke gedurende de zwangerschap vrijkomen, kunnen zijn. Tenslotte zou er een genetische relatie kunnen zijn tussen obesitas en ADHD. (Int J Obesity '07;Oct).

13 Nov '07

1 opmerking:

Anoniem zei

Moeders met overgewicht die adhd kinderen krijgen? Deze moeders hebben m.i. adhd, dus zijn de kids erfelijk belast. Het overgewicht van deze moeders komt voort uit een eetverslaving /minderwaardigheids-gevoelens enzovoort.... door de adhd.