STAY BRIGHT: CHIT-CHAT!

We kunnen lang discussiëren over de chit-chat talenten van mannen en vrouwen. Gewoon leuk. Maar nu blijkt dat 10 minuutjes samen filosoferen, ook nog eens een gunstig effect heeft op ons geheugen en prestaties! 3.610 individuen (24-96 jr) werden onderzocht op gebied van geheugen mbv een Minimal Mental State Examination (MMSE). Er werd bijgehouden hoelang deze proefpersonen bijv kletsten aan de telefoon, en hoe frequent ze bij mensen op bezoek gingen. De onderzoekers hebben de gegevens statistisch gecorrigeerd voor factoren als leeftijd, geslacht, gehuwde status, culturele afkomst, opleidingsniveau, inkomen, lichamelijke gezondheid, depressies etc. Hoe meer sociale interacties, hoe beter het cognitieve functioneren! Dit gold voor alle leeftijdsgroepen.
Vervolgens hebben de onderzoekers een 2e experiment gedaan, bij 76 studenten (18-21 jr). Ze werden in 3 groepen verdeeld. Een groep ging gezamenlijk een gesprek aan gedurende 10 minuten. De 2e groep deed 3 puzzels. De 3e groep keek naar een 10-minuten durende video van 'Seinfeld' (vraag me af: is dat een placebo? - dit terzijde…). Daarna maakten alle studenten dezelfde 2 testen, gericht op snelheid van denkprocessen en geheugen. De groep die 10 minuten met elkaar had gepraat, presteerde op beide testjes beter dan de andere twee groepen. ... Er had ook uit kunnen komen dat we voortaan Seinfeld moesten gaan kijken! Mede-Confabulanten: Tien minuutjes chit-chat, that's all it takes!

16 Nov '07

Geen opmerkingen: