HYPERTENSIE & DEMENTIE

Schade aan bloedvaten, als atherosclerose, komt bij hoge bloeddruk (BP) natuurlijk ook in het brein voor. En de daardoor veranderde bloedperfusie ter plaatse kan ook schade geven aan de hersencellen. Confabula berichtte er al vaker over.
.
Nu weer een kort bericht: 990 mensen (gem 83 jr) werden 5 jaar gevolgd. Allen hadden licht cognitieve afwijkingen - maar passend bij de leeftijd = geen aanwijzingen dat er dementie speelde. In de follow-up ontwikkelde zo'n 60% van hen dementie. In de groep die zowel achteruit ging in geheugen als in de 'executieve functies' (het uitvoeren van ingewikkelde handelingen, plannen kunnen maken etc etc) was er geen verschil tussen mensen met normale en hoge BP. MAAR: in de groep met een achteruitgang op alleen de executieve functies, waren er significant meer patiënten met een hoge BP. In deze groep met alleen een sttornis op executieve functies ontwikkelde zich bij 58% van degenen met hoge BP dementie. Versus 28% van degenen met normale BP. De onderzoekers concluderen: een gecontroleerde BP kan wellicht bij 30% vd patiënten de verdere ontwikkeling van cognitieve achteruitgang naar dementie voorkomen. (
Arch Neurol. '10;67(2):187-192.)

.
Het pathofysiologisch mechanisme achter deze observatie, is misschien wel vastgelegd door een andere studiegroep. 1424 vrouwen (> 65 jr) kregen allen (!) een MRI scan van het brein. Er werd gekeken naar de mate van witte stof afwijkingen. Het gaat dan om afwijkingen welke zijn veroorzaakt door vaataflijden: leukoaraiosis (amyloïde plaque neerslag – zie bijv
'Alzheimer & statines' of '' 'vitamine B & dementie'), ischemische witte stofafwijkingen / 'small-vessel ischemie'.
Gemiddeld hadden alle vrouwen wel witte stof afwijkingen, passend bij de leeftijd. Als je het op een rijtje zet, werden de witte stof afwijkingen als volgt toenmend ernstiger: eerst de vrouwen met een normale BP, zonder medicatie daarvoor / dan vrouwen mèt antihypertensiva + normale BP / dan vrouwen met onbehandelde hoge BP.
.
Maar uiteindelijk: de vrouwen die wel antihypertensiva gebruikten, maar daarbij nog steeds een te hoge BP hadden. Zij hadden de ernstigste witte stof afwijkingen! Vooral in de frontaal kwab. Dit verschil bleef significant, ook als werd gecorrigeerd voor bijv roken, opleidingsniveau en overige hart & vaatziekten. (J Clin Hypertens '10;12:203–212).
.
De frontaal kwab van het brein speelt een belangrijke rol in de executieve functies.
.
Dempen die bloeddruk dus! Lees rond ouderen ook de '
Diesoratie' en 'het Centrum voor Ouderengeneeskunde'.
Over fMRI in RUST!
.
Mrt '10 (PS - lief plaatje he?)

Geen opmerkingen: