CHOCOHOLIC UPDATE - CHOCOLA & STRESS!

Vandaag lag het accent van de colleges van ´mijn´ onderwijsblok op stemmingsstoornissen, en over de neurobiologische mechanismen hierachter, zoals stress & de HPA-as (zie ook eerder hier, bijv bij ´depressie & overgewicht´).
In het kader van stress, wil Confabula je de nieuwste chocoholic update niet onthouden!

.
19 vrouwen en 11 mannen aten gedurende 2 weken 40 mg donkere chocolade per dag. Bij allen werd dmv vragenlijsten hun angstniveau gemeten. Zowel in hun bloed als in de urine werd het gehalte vh stresshormoon cortisol gemeten. Plus, met ´proton nuclear magnetic resonance (1H NMR) spectroscopy´ en ´mass spectrometry (MS)´ werd gekeken naar metabole veranderingen en de microbiologische activiteit vd darm.
.
Reeds na 1 week bleken er metabole veranderingen in de darm te onstaan tov de baseline waardes. Na 2 weken werden die verschillen nog significanter.
Uiteraard werd de mate van angstniveau ook gerelateerd aan deze veranderingen. Juist bij mensen met een hoog angstniveau bleek de hoeveelheid cortisol in de urine na het eten van 40 mg chocola per dag significant verlaagd.
De HPA-as speelt bij angsten een essentiële rol. Moest denken aan
PTSS & hart, een eerder stuk hier in CC.
.
Het is een boeiend fenomeen, die positieve berichten steeds over chocola. Wat zal toch de kern ervan zijn? En nu, mbt stress - heeft het ook een relatie met de gunstige cardiovasculaire effecten van chocola, waarover we het hier eerder hadden? Met de flavinoïden?
En los vd materie zelf, kan er ook een rol zijn weggelegd voor de ontspannen ZEN-situatie waarin de proefpersonen op genietende, rustige wijze hun chocolade traktatie tot zich namen? Ook
ontspanningsoefeningen werken heilzaam op angst (zie bijv hier in CC) .
.
En zal er er een chocolade-dosis-effect relatie zijn? Dat zou nog eens een opsteker zijn (en dat geeft weer placebo biass, maar dat terzijde). Leuk voor een studenten-wetenschapsstage? Je krijgt vast voldoende proefpersonen!
.
Zie eerder: Chocola –
rich, dark & well kept secret
.
Over chocola horen we binnenkort zeker meer, dankzij de regelmatige updates van
Dr Shock.
Foto: Confabula houdt vooral van donkere chocola. Deze is extreem, maar wel 1 van haar favorites.

.
Mrt ´10

Geen opmerkingen: