DEPRESSIE ↔ OVERGEWICHT !

Over de risico’s die overgewicht met zich meebrengt, hebben we het vaker gehad. Bijvoorbeeld bij 'buikjes in!' en 'dieet & brein'. Zowel lichamelijk als psychisch kunnen er allerlei aandoeningen uit voort komen. Het is bekend dat zowel depressies als dementie ermee zijn gerelateerd.
Maar nu wordt het nog interessanter. Deze maand is er een meta analyse van onze afdeling gepubliceerd in de
Archives of General Psychiatry .

.
De onderzoek(st)ers keken naar studies waarin mensen met obesitas met een BMI groter dan 30 (= body-mass index = Queteletindex = gewicht / lengte-in-het-kwadraat. Boven een waarde van 30 is er sprake van ernstig overgewicht of obesitas.)
.
Ze kwamen uit op 15 studies, waardoor ze een overzicht kregen van 58.745 mensen. Mensen met obesitas blijken 55% meer kans op de ontwikkeling van een depressie te hebben vergeleken met mensen met een gezond gewicht.
Een depressie gaat qua symptomatologie meestal gepaard met een verlies aan eetlust, en daarbij gewichtsverlies.
.
Opmerkelijk - de meta-analyse toont een striking fenomeen…er blijkt dat mensen met een depressie (en daarbij een normaal gewicht) op termijn een verhoogd risico hebben om overgewicht te ontwikkelen. Boeiend. Wie depressief is -en een gezond gewicht heeft- heeft vergeleken met controlepersonen 58% meer kans om na verloop van tijd obesitas te ontwikkelen (Arch Gen Psychiatry. '10;67(3):220-9).
.
Over het mechanisme achter deze link tussen depressie & obesitas zijn verschillende theorieën. En dan gaat het om beide richtingen: depressie → overgewicht en overgewicht → depressie. Heel basic zou uiteraard een verschil in life-style een verklaring kunnen zijn. Anders eten, minder bewegen. Ook kan een laag zelfbeeld bij mensen met overgewicht kan tot een depressie leiden. En eerder hadden we het er ook over dat gewicht jongeren een andere positie kan geven qua
'sociale status' (zie 'ladder'). Mogelijk speelt daar ook genetische kwetsbaarheid weer doorheen. Er wordt ook gedacht aan biologische afwijkingen. Bijvoorbeeld een ontregelde hypothalamus-hypofyse-bijnier as (HPA-as – zie ook hier in CC). En sommige patiënten reageren weliswaar goed op hun antidepressiva voor wat betreft hun depressie, maar krijgen ze parallel daaraan – en misschien komt dat door de antidepressiva – wel overgewicht. Zo wordt het als een medicamenteuze bijwerking gezien. Maar ook dat is geen afdoende verklaring.
.
Het moet wel multi-factorieel zijn. En niet voor elk persoon hetzelfde. Floriana Luppino, arts-onderzoeker op onze afdeling maakte deze prachtige mataanalyse. Zij doet nader onderzoek naar dit fenomeen. Ze zal ons op de hoogte houden!
.

Geen opmerkingen: