PTSS & ALG ZIEKENHUIS

Psychiatrische verwevenheid - een psychiatrische aandoening kan de opnameduur in een ziekenhuis verlengen (zie verwevenheid), bleek al eerder. We hadden het al over depressies en somatiek als diabetes en HIV. Over schizofrenie en complicaties rond een appendicitis, noem maar op. Ook het posttraumatisch stresssyndroom (PTSS) kwam voorbij – in relatie met astma. Meer nieuws over PTSS: 592 ziekenhuis patiënten werden onderzocht. Van hen bleek bij 80% sprake van 1 of meer trauma’s in de voorgeschiedenis. 22% vd patiënten voldeed aan de criteria om echt vd diagnose PTSS te kunnen spreken. Er bleek geen relatie tussen het aantal maal opgenomen zijn in ziekenhuizen en het doormaken van trauma’s. Echter, de 22% met een PTSS bleek de afgelopen jaar gemiddeld 2 maal zo vaak opgenomen te zijn geweest in een algemeen ziekenhuis (dus mind you: niets van doen met een psychiatrische opname!). En langer in het ziekenhuis te hebben gelegen tov de overige 78%. Er bleek geen relatie met het aantal doorgemaakte trauma’s of PTSS en het aantal (poliklinische of huisarts) bezoeken aan een arts of Spoed Eisende Hulp. Wel bleek dat beide groepen vaker dan gemiddeld een psycholoog of psychiater bezochten. Vd mensen met een PTSS bleek 71% ook te voldoen aan de criteria voor een depressie. En vd mensen met trauma’s, maar zonder PTSS, 37%. Drugs en alcoholafhankelijkheid kwam voor bij 24% vd mensen met PTSS en 16% vd mensen met trauma's (Med Care '08;46:388-93).

Hoge percentages allemaal. Lastig te beoordelen of de percentages reëel zijn. De onderzoekers rapporteren dat van hun groep van 22% met de diagnose PTSS er slechts bij de helft deze diagnose ook in hun medisch dossier stond. En dan nog het opmerkelijke verschil in opname frequentie en -duur. Zal het te maken hebben met de onder-diagnostiek?

Volgende vraag, wat doen we aan een PTSS? Dit was een aanloopje ihkv de beproefde 'alternatieven' voor het thema 'Week vd Psychiatrie'

Een optie: EMDR! Maandag hadden we het over mindfulness. Straks volgt EMDR!

Ook over PTSS: PTSS & Irak
.
3 April '08

Geen opmerkingen: