3e PERSOON

Boeiend: mensen blijken zich meer gemotiveerd te voelen iets te ondernemen en succesvol af te ronden als ze zich tevoren deze activiteit visualiseren vanuit een het perspectief van een ander ipv vanuit zichzelf. Acties bekeken vanuit een derde worden op een hoger abstractieniveau gevisualiseerd; je hebt meer overzicht en kunt je beter inleven in wat je staat te wachten. Ook versterkt dit het belang van de activiteit – wat de motivatie om in actie te komen versterkt. Ook studenten blijken beter te presteren als ze zich tevoren het succesvol afronden van hun activiteit visualiseren vanuit het perspectief van een derde (Pers Soc Psych Bull '07;33:1392-405). Dus mocht je starten met mediteren en mindfulness (zie tevens quote van zondag/maandag): hou het perspectief van een imaginary friend bij de hand!

Club Confabula WIKI over studenten

.
21 Apr '08

Geen opmerkingen: