MANISCH DEPRESSIVITEIT - BIPOLAIRE STOORNIS

In januari promoveerde E. Regeer aan de Uni v Groningen naar het voorkomen van de bipolaire stoornis (manisch-depressiviteit) in de algehele Nederlandse bevolking. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat 5,2% vd bevolking in meerdere of mindere mate lijdt aan manisch-depressiviteit. Deze personen kampen met beperkingen in hun functioneren, rapporteren een verminderde kwaliteit van leven en blijven aanzienlijk vaker ziek thuis. Er bleek dat de diagnose heel vaak in 1e instantie werd gemist: slechts bij 1 op de 8 werd de diagnose meteen gesteld. Bij een aantal van die mensen waren de symptomen op het moment van contact met de hulpverlener licht. En het was dus niet zo dat ze, terwijl hun diagnose werd gemist, op dat moment ook behandeling nodig hadden. Maar toch is het herkennen van de mogelijke diagnose in de fase van milde klachten wel degelijk van belang. natuurlijk omdat, als de klachten verergeren, dit heel veel impact op patiënt en omgeving kan hebben. Maar daarbij komt dat voor wat betreft de behandeling bleek, dat adequate behandeling valt en staat met de acceptatie vd patiënt dat er sprake is van bipolaire stoornis. Een vroegtijdig in gesprek komen over de mogelijke aanwezigheid van deze diagnose zou hierin goed kunnen werken.

Er zijn nog altijd veel vooroordelen, helaas. Naar aanleiding van boenstaand onderzoek interviewde SBS6 een man met een bipolaire stoornis. Klik hier om het item te zien.
Veel info vind je ook op de site vd BBC, die veel aandacht besteedde aan de bipolaire stoornis. Daar vind je ook een aantal interviews met mensen die te kampen hebben met een bipolaire stoornis. En info over de documentaire van Stephen Fry 'The secret life of the manic-depressive'.

Eerder hier over de bipolaire stoornis en vooroordelen/stigmatisering, ook bij naasten van patiënten: 'struggling stigma'
En over 'Manie & tamoxifen'.


Check ook de Club Confabula WIKI afd stemmingsstoornissen.
.
13 Apr '08

Geen opmerkingen: