DEPRESSIE & KOOLSTOFMONOXIDE

Een bijzondere gevalsbeschrijving kan je deze maand lezen in het Tijdschrift voor Psychiatrie. Het gaat over een 81-jarige vrouw die door haar huisarts naar een psychiater werd verwezen. Ze klaagde erover dat ze sinds 3 weken klachten had van somberheid, apathie (zie eerder hier over apathie) en een slechte eetlust. Ook bleek dat ze vergeetachtiger was dan normaal, dat ze slecht sliep, zich heel moe voelde en veel hoofdpijn had. In het gesprek viel op dat ze inderdaad heel somber was, maar ook snel geïrriteerd en wat onrustig.

De psychiater kreeg in het gesprek ook een aanwijzing dat er mogelijk sprake was van een psychotisch kenmerk: gedurende het gesprek wreef ze steeds over haar arm. Ze zei dat ze dat deed omdat ze dan "door haar huid heen haar hartslag kon zien". Zo bleef ze er zeker van dat ze 'nog leefde'. Zo somber en mat voelde ze zich dus, dat ze betwijfelde of ze niet eigenlijk al dood was. Dergelijke gedachten zie je vaak bij mensen met een heel ernstige depressie. Mensen zijn er dan bijv soms van overtuigd dat ze 'al dood zijn', of dat 'delen van hun lichaam of organen afgestorven/dood zijn'. Dat noem je een waan. Er is dan sprake van een psychotische depressie. De vrouw werd behandeld met een antidepressivum. Maar thuis verslechterde de situatie. Ze raakte ook steeds verwarder en at en dronk bijna niet meer. Uiteindelijk werd ze opgenomen op een psychiatrische afdeling. Hier werd ze uitgebreid lichamelijk onderzocht.

Toen eea nogmaals chronologisch op een rij werd gezet, bleek dat alles nog goed met haar ging, tot haar nieuwe keuken werd geïnstalleerd. Bij het behandelteam ontstond de gedachte dat er misschien sprake zou kunnen zijn van een koolstof-monoxide (CO) vergiftiging. Toen dit in haar keuken werd gemeten, bleek dat het CO gehalte daar inderdaad sterk verhoogd was. Op de afdeling verdwenen de depressieve symptomen. Mevrouw bleef echter wel geheugenklachten houden (TvP '08;50(4), 235-9)

Jaarlijks sterven gemiddeld 11 mensen aan CO vergiftiging en worden er 150 opgenomen met een CO-vergiftiging. Wbt de lichamelijke klachten – denk aan hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, moeheid, bewustzijnsverlies, maar zelfs ook ernstiger, hart- en longproblemen en coma. Vaak hebben mesnen rode blosjes op de wangen. Mogelijk ligt het werkelijke getal van vergiftigingen hoger, omdat mensen er gewoon mee doorlopen. Zeg maar met een soort chronische vergiftiging. Met onbegrepen lichamelijke klachten – die dan misschien wel als 'psychisch' worden geduid!

En - zoals je ziet, kunnen er ook psychische klachten en zelfs psychiatrische symptomen uit voort komen. De auteurs vh artikel beschrijven dat uit de literatuur naar voren komt dat bij 33-100% vd patiënten opgenomen met een CO-vergiftiging, naast de lichamelijke symptomen, ook sprake is van angst en/of depressieve klachten. Bovendien blijkt dat ong de helft vd patiënten na 3 dagen tot meerdere weken na de opname ivm de CO-vergiftiging nog allerlei neuro-psychologische klachten heeft, variërend van prikkelbaarheid, emotionele labiliteit, concentratie- en geheugenklachten etc. Iets om alert op te zijn.

.
24 Apr '08

Geen opmerkingen: