ACUTE STRESSSTOORNIS & HART

We hebben het al vaker gehad (bijv [I]) over de impact die de aanslagen op het World Trade Center en Pentagon in 2001 had en heeft. Vanaf die elfde september t/m 3 jaar erna zijn 2592 volwassenen gevolgd. Het gaat om een ad random gekozen groep, 52% vrouwen, 61% gehuwd, 80% blank. 60% volgde de ramp op TV - maar een klein aantal maakte de ramp in New York ter plaatse mee. Een deel van deze groep had na de ramp een acute stressreactie - ze bleven de ramp herbeleven in hun hoofd, konden alleen daar nog over denken en zich niet goed meer concentreren en waren doodsbang en op hun hoede voor een nieuwe aanval. Deze mensen hadden de hierop volgende jaren ook meer stress-gerelateerde klachten. Zij bleven ook angstiger over eventuele nieuwe aanslagen. Er werd in de hele groep gekeken naar hun cardiovasculaire gezondheid gedurende de 3 jaar. Cardiovasculaire risicofactoren (variërend van cardiovasculaire voorgeschiedenis tot gewicht, roken etc) werden ook vastgesteld en in de uiteindelijke analyse meegenomen. Nu blijkt dat de psychische reactie ook een behoorlijke impact op het lichaam heeft gehad. Overigens bleek niet dat de mensen met een minder goede cardiovasculaire gezondheid eerder een acute stresstoornis ontwikkelden. Wat wel bleek, na aanpassen van de gegevens voor de al bestaande risicofactoren, was dat de groep met een acute stressstoornis tweemaal zoveel kans heeft op het ontwikkelen van hoge bloeddruk. En een driemaal zo hoge kans op een hartinfarct (Arch Gen Psych '08;65:73-80).

Eerder:
'It's a heart job' en 'Matters of the heart'.


17 Feb '08

Geen opmerkingen: