DEPRESSIE & MUZIEK

The Cochrane Library houdt zich bezig met het verzamelen van zo goed mogelijke informatie over de stat-of-the art op geneeskunde gebied. Er worden reviews gedaan van diverse onderzoeken, waarbij de slechte worden weggefilterd en de goede worden samengenomen, in de hoop er cummulatieve gegevens en nieuwe richtlijnen uit te halen. Nu een review naar het effect van muziek op depressie. Bij het zoeken in de internationale literatuur vd afgelopen jaren, vond de reviewgroep 5 studies die redelijk voldeden aan hun criteria van goed onderzoek. Uit 4 vd 5 kwam naar voren dat muziektherapie een sterkere verbetering gaf van de depressieve symptomen vergeleken met patiënten die geen muziektherapie kregen. In de 5e studie werd dit effect niet gevonden. Het gaat in alle gevallen om kleine studies, kleine patiëntgroepen, eigenlijk geen van allen echt sterke onderzoeken. Maar goed, het is - opmerkelijk vind ik- het enige wat er op dit gebied aan onderzoek gedaan is. Terwijl je je zou kunnen voorstellen dat het een laagdrempelige en (relatief) plezierige extra therapie optie zou zijn. Vorig jaar schaften wij voor onze afdeling een keyboard aan, waar patiënten regelmatig gebruik van maken. Moeten we dat verder uitbreiden? Gaat het om ontspannende muziek, of moeten we meer aan happy tunes denken? Bewegen erbij, of ontspannen liggen? Nu hebben patiënten op onze afdeling wel sport/bewegingstherapie. Daar wordt aan conditie gewerkt, 'spelletjes' gedaan en ook bewogen soms op muziek. Maar offilciële muziektherapie is dat niet. Zouden we daarnaast ook bewuster muziek op de afdeling zelf moeten bieden? Tips zijn welkom.

Eerder over muziek: studeren & muziek I, en II.

11 Feb '08

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Hallo schrijver dezes,
Ik werk als muziektherapeute op de Vondelstede, een bejaardencentrum in Amsterdam en heb al doende gemerkt dat deze vaak gedeprimeerde (demente of invalide) mensen het erg fijn vinden om in een groepje te musiceren of zingen.
Als u wil, kan ik hier uitvoeriger over vertellen. Contact:
Henriëtte Kat www.henriettekat.nl

buy drugs without prescription zei

Thanks nice providing information such one medicine website all helth related so plz check out website.easily buy Online medicine store.