DEPRESSIEVE DOKTERS & FOUTEN

Een Amerikaans onderzoeksteam heeft de invloed van het psychisch welbevinden op het functioneren van 123 kinderartsen-in-opleiding onderzocht. In deze groep bleek dat er 24 waren (20%) die voldeden aan de criteria voor een depressie. 92 vd artsen (74%) voldeed aan de criteria voor een burnout - hieronder waren er 23 die ook al hadden voldaan aan de criteria voor depressie. De artsen met een depressie gaven bijv aan dat ze ervoeren dat hun conditie niet goed was en ze zich gedurende hun werk slecht voelden en zich slecht konden concentreren. De artsen met burnout maakten zich zorgen of ze niet een depressie hadden en hadden ook moeite zich te concentreren. Er werd gekeken naar de hoeveelheid medicatiegerelateerde fouten die gemaakt werden. In totaal werden er 45 van dergelijke fouten gerapporteerd. Artsen met een depressie maakten 6 maal zoveel medicatiegerelateerde fouten per maand vergeleken met niet gedeprimeerde artsen. Artsen met een burnout maakten even veel medicatie-fouten als artsen die geen klachten hadden. Opmerkelijk was dat artsen met een burnout wel vaker aangaven dat ze dachten (ook andere dan medicatiegerelateerde) fouten gemaakt te hebben. Het is de onderzoekers niet duidelijk of hier ze daadwerkelijk meer andere fouten hadden gemaakt, of dat er eventueel sprake is van een over-rapportage van deze gestresste artsen. Of andersom, een onder-rapportage van de artsen zonder burnout. Enfin, zorgelijke cijfers. Om te beginnen al een hoog aantal depressieve artsen. Die bovendien doorwerken. Wat je in eerste instantie positief wilt labelen. Maar als het de consequentie heeft dat er fouten worden gemaakt, dan wordt het een heel ander verhaal. Dan is werken niet meer verantwoord. De patiënt staat in deze voorop. En daarnaast is de impact van het maken van fouten op de toch al kwetsbare arts nog meer depressogeen. Dan moet hij dus tegen de patiënt en zichzelf in bescherming worden genomen. Het is een relatief kleine studie met een aantal valkuilen. Grootschaliger onderzoek lijkt de moeite waard. (BMJ '08;Feb - je kan het hele artikel hier downloaden)

12 Feb '08

Geen opmerkingen: