MEDISCH STUDENT & PSYCHIATRIE

Uit een eerdere studie waar ik over schreef, bleek dat veel medisch specialisten niet tevreden zijn over het beroep wat ze hebben gekozen. Psychiaters naar verhouding wel. Wat maakt dat mensen verkeerd kiezen? Ben je nog te jong als je moet kiezen (zie 'wanneer weet je wat je wilt worden'?)? Of is de informatie die je hebt over de diversiteit van specialismen niet accuraat? Nu even een wat langer stukje. 2297 medisch studenten aan het VUMC en het UMCU vulden een vragenlijst in. Hen werd gevraagd van 37 medisch-specialistische beroepen op een 5-puntsschaal per beroep aan te geven hoe graag zij dit zouden uitoefenen (1='absoluut niet', 3='geen mening'; 5='graag'). Over 47 aspecten van het medisch beroep werd gevraagd hoe aantrekkelijk men dit aspect achtte. Ook 767 recent afgestudeerden vulden deze lijsten in.

Ongeveer 29% vd de studenten overwoog psychiatrie als een later beroep (mannen = vrouwen). Het aantal studenten dat in het 1e jaar zei 'graag', of 'ik denk erover', was gedaald in het laatste studiejaar. Die daling komt overeen met de gemiddelde daling van de belangstelling voor alle specialismen, waarschijnlijk door een toenemend focus op één vakgebied. En ondanks deze daling was de interesse in alle jaren groter dan de gemiddelde voorkeur voor de andere 37 specialismen. Ongeveer 7% geeft aan 'graag' psychiater te willen worden. Dat percentage blijft stabiel over de studiejaren. Er bleek een verschil tussen het UMCU en het VUMC: In het UMCU vulden in het 6e jaar meer studenten 'graag' in vergeleken met het begin vd studie. In het VUMC was het juist lager in het 6e tov het 1e jaar. Mogelijk komt dit door een verschil in het curriculum. In het UMCU is het psychiatrieonderwijs langduriger, plus er wordt daar veel neurobiologisch onderzoek gedaan. Mogelijk spreekt dit studenten aan. Onder de recent afgestudeerden gaf 6% aan psychiatrie als 1e voorkeur te hebben. Dit nam toe tot 7% wbt de beroepswens over 5 jaar (vrouwen > mannen). Hierbij bleek geen verschil tussen de universiteiten. Van de recentst afgestudeerden werkte 10,5% in de psychiatrie. Van de sinds 2 resp 3 jaar afgestudeerden 6,8 en 8,5%.

Het percentage psychiaters onder medisch specialisten is 15%. Het percentage 'graag' geïnteresseerde studenten (7%), sluit dus niet echt daarbij aan. Terwijl je natuurlijk het liefst allemaal studenten wilt aantrekken die 'graag' als uitgangspunt hadden voor dit vak. Hoe kunnen we de belangstelling voor psychiatrie optimaliseren? Hoe denken studenten over het vak? Waarom zegt 7% 'graag'? En, even zo belangrijk, waarom zegt ± 28% 'liever niet' en ± 21% 'absoluut niet'? We kunnen alle 'beroepsaspecten' die de studenten opgaven als al dan niet aantrekkelijk op een rij gaan zetten in het kader van ons vak. Psychiatrisch geïnteresseerden bleken een belangstellingsprofiel te hebben dat meer ligt in het communicatieve en psychosociale vlak en gericht op langdurige behandelrelaties. Maar ze waren minder medisch-technisch georiënteerd. Hier ligt wellicht een vooroordeel tav psychiatrie. Het vak zal altijd (gelukkig!) die eerste aspecten behouden. Maar het wordt desalniettemin ook toenemend wetenschappelijk, biologisch en 'medisch technisch'. Dat betekent dat er wellicht meer studenten, die juist die aspecten waarderen, voor psychiatrie zouden kunnen voelen. Zoals prof Hengeveld (inderdaad: van ons kernboek 'Leerboek Psychiatrie') al aangeeft in een reactie op deze resultaten: '...Nederlandse psychologen en psychiaters scoorden in 2007 met 4% vd wereldwijde publicaties op ons vakgebied hoger dan alle andere disciplines, muv astronomen'. We mogen onszelf dus meer profileren in deze. Ikzelf kan op mijn eigen terrein kijken: naar het onderwijs. En onze co-schappen. Hoe enthousiasmeer ik de student? De student die hier bruikbare ideeën over heeft, hoor ik graag! (Tijdschrift v Psychiatrie '08;50(1):9-17 - Je kunt het hele artikel hier downloaden)


Eerder hier bijv over studenten en stress. Over studenten in Brazil. En over studenten, bewegen & suïcidaliteit.

Over keuzes voor de toekomst als medisch specialist.24 Feb '08


Geen opmerkingen: