STUDENT, BEWEGEN & SUÏCIDALITEIT

10.530 (!) highschool studenten werden onderzocht. Er werd gekeken naar hun mate van fysieke activiteiten (inactief, onvoldoende actief, matig, regelmatig en zeer frequent "vigorously intensive" actief) en naar teamsport activiteiten. Er werd gekeken naar gedachten over zelfmoord, zelfmoordplannen en zelfmoordpogingen. Er werd ook gekeken naar diverse variabelen als leeftijd, roken, alcohol en drugs gebruik, demografische data, over/onder/jojo-gewicht etc. Jongemannen die zeer frequent "vigorously intensive" sportten en de jongemannen die aan teamsport deden, bleken een significant lagere kans op gedachten over zelfmoord te hebben dan inactieve jongens, en niet-team-sporters. Ook werden in deze groep minder zelfmoordpogingen gedaan. Dit lag anders bij meisjes: bij hen was er alleen een verschil in het aantal zelfmoordpogingen, namelijk minder bij de frequent "vigorously intensive" sportende en team-sport meisjes. Waarom een verschil tussen jongens en meisjes wbt de gedachten over zelfmoord? En wie gaat er "vigorously intensive" sporten? Doen alleen psychisch fitte mensen dat - kip en ei weer probleem weer. Wbt het effect: diverse onderzoeken die afgelopen jaar verschenen over de gunstige effecten van sport op mensen met psychische problemen (ik schreef er vaker over - bijv 'over Neurogenese & move it'!), geven aan dat bewegen echt belangrijk is (Med & Scie, Sports & Exerc '07;39:2248-57). Maar, over kip & ei, wat ik me wel afvraag is of we in het licht van deze en eerdere studies, niet iets moeten doen met schoolgym. Want het zou kunnen dat juist de kids die er baat bij zouden kunnen hebben, schoolgym vermijden. Voor de sommige (welke & waarom?) middelbare scholieren is schoolgym toch een verplichting die ze liever met een smoes proberen te ontlopen.
Eerder bijv over
jeugd en depressie.
Eerder over studenten en stress bijv [
I], of [II], of Braziliaanse studenten.

9 Feb '08

Geen opmerkingen: