DE ZWARE JONGEN & DE DOKTER - JELGERSMALEZING

Cocktails met alcohol > 47%, blowen, jellyshots, gokverslaving … Maar los van de huidige mediahype … over 'zware jongens'… gesproken: Bij jeugdige delinquenten (zie ook JD) komt veel psychiatrische problematiek als gedragsstoornissen, verslavingen en stemmingsstoornissen etc voor. Zijn in het licht hiervan aangrijpingspunten om maatregelen te ontwikkelen tegen gewelddadigheid bij jongeren? Hierover houdt Prof.dr. Th.A.H. Doreleijers volgende week in het LUMC een voordracht. Hij is werkzaam aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid, Dpt Strafrecht en Criminologie & Straf-en Procesrecht vd Universiteit Leiden.
Je bent welkom op
dinsdag 12 Febr van 16.15-17.30 uur in collegezaal 4, lokatie K1-S, LUMC.

Wbt de naam 'Jelgersmalezing': Prof. dr. G. Jelgersma was van 1899-1930 de eerste hoogleraar psychiatrie in Leiden. Hij heeft grote bijdragen geleverd aan de Nederlandse psychiatrie in het algemeen en de Leidse psychiatrie in het bijzonder.


5 Feb '08

Geen opmerkingen: