NO SMOKING

Rokers hebben zo’n 70% meer kans op het ontwikkelen van dementie dan niet-rokers of mensen die zijn gestopt met roken. Dit komt naar voren uit het ERGO-onderzoek van het Erasmus MC. In dit project worden sinds 1990 ongeveer 8000 55-plussers vervolgd, aangaande hun levensstijl en gezondheid. Onder personen in deze groep met een erfelijke aanleg voor Alzheimer dementie (dragers van het apolipoproteïne E4) blijkt het risico onafhankelijk van of ze al dan niet roken. Als mogelijke oorzaken van de invloed op roken op het cognitief functioneren worden arteriosclerose en hersenschade tgv oxidatieve stress genoemd. Oxidatieve stress treedt op wanneer in het lichaam te veel vrije radicalen vrijkomen. Bij rokers komt oxidatieve stress meer voor dan bij niet-rokers en bij de ziekte van Alzheimer is ook sprake van toegenomen oxidatieve stress. Anti-oxidanten in voedsel kunnen het aantal vrije radicalen verminderen. Eerdere studies hebben echter aangetoond dat rokers ook al minder anti-oxidanten tot zich nemen dan niet-rokers. (Breteler et al. Neurology Sept '07).
Plus: roken stinkt.

05 Sept '07

2 opmerkingen:

buy prescription drugs online zei

Wow, what an amazing information!! Thanks so much. to get buy medicine online from Online medicine store in USA.

weight loss pills for women and men zei

We are a reputed and secure online brand that delivers online medicines like xanax, gabapentin, verapamil, ativan and more pain killer med to your doorstep at very affordable rates. go and check fioricet for tooth pain
blue xanax bars b707
neurontin overnight delivery
verapamil 40 mg | yellow football xanax 1mg
yellow xanax | valium online usa