MANNEN & VROUWEN – TOCH VERSCHILLEND (I)

Hoewel eerder bleek dat mannen en vrouwen soms verbazende overeenkomsten vertonen, is er ook heel wat verschillend. Bijv wbt het vóórkomen van psychiatrische stoornissen: zo komen stemmingsstoornissen (als depressie en angst) meer voor bij vrouwen, en impulsiviteit (agressie, verslavingen) meer bij mannen. Serotonine is een neurotransmitter dat bij zowel stemmingsstoornissen als impulsiviteit een rol speelt. Vermoed wordt dat deze rol mogelijk verschilt bij mannen en vrouwen. In de hersenen wordt de toe- en afname van serotonine gereguleerd door het serotonine-transport-eiwit. Maar allereerst moet serotonine worden gemaakt in de hersenen. Serotonine (5-hydroxytryptamine = 5-HT) wordt in de hersenen gevormd uit het aminozuur tryptofaan. Tryptofaan zit oa. in melk, chocolade en bananen. 39 mannelijke en 44 vrouwelijke studenten werden onderzocht. Bij allen werd hun gemoedstoestand onderzocht gedurende een fase van 'acute tryptofaan depletie (ATD)'. Dat wil zeggen dat ze andere aminozuren kregen dan tryptofaan, zodat de persoon geen tryptofaan in de hersenen opneemt, waarbij er een acuut tryptofaantekort in de hersenen ontstaat. Hierdoor kan de persoon geen tryptofaan meer omzetten in serotonine en ontstaat er een daling van serotonine in de hersenen. Een deel van de groep kreeg de 'echte ATD', een deel een 'placebo ATD'. Gedurende de 'echte ATD' gaven vrouwen aan dat zij zich somberder voelden en vertoonden zij een terughoudender reactiepatroon. Mannen merkten geen verschil in hun stemming, maar vertoonden wel een veel impulsiever reactiegedrag. Daarnaast onderzochten de onderzoekers een specifieke afwijking in het stukje van het gen (het 'SLC6A4' gen) dat codeert voor het serotonine-transport-eiwit (5-HTTLPR). Door deze afwijking wordt er een afwijkend serotonine-transport-eiwit gemaakt. Bij de vrouwen bleek bovendien dat het effect van de ATD op de stemming heviger was als ze een afwijking in het 5-HTTLPR gengebied hadden. Op impulsiviteit bij mannen had deze genafwijking geen invloed. Het man-vrouw verschil, plus de genafwijking (combi met eenzaamheid??) geven weer aanknopingspunten voor onderzoek naar het pathofysiologisch mechanisme en de behandeling van stemmingsstoornissen. (Walderhaug et al. Biol Psych ’07;15593-9).

26 Sept '07

2 opmerkingen:

buy drugs without prescription zei

Great information. This works great for me. Thanks for sharing this. to get buy medicine online from Online medicine store in USA.

weight loss pills for women and men zei

We are a reputed and secure online brand that delivers online medicines like blue xanax bars b707, yellow xanax 2mg, butalbital in usa, neurontin overnight delivery, ativan 1 mg , yellow football xanax 1mg, tramadol 100 mg , female cialis 10mg and fioricet for tooth pain to your doorstep at very affordable rates.