HIV (II)

Nogmaals, vandaag, 1 december: aandacht voor Wereld Aids Dag. Naast onderzoek naar effectievere medicatie en mogelijkheden voor vaccinatie tegen HIV, ook aandacht voor de impact van psychologische factoren op het beloop van de ziekte. Recent was er veel aandacht voor de invloed die het op iemand met HIV kan hebben als hij/zij het dragerschap voor zijn omgeving verzwijgt. Het dragen van dit geheim kan het beloop van de ziekte negatief beïnvloeden. Het bewaren van geheimen heeft al invloed om mensen zónder HIV. Je kan je voorstellen dat mensen mét HIV nog kwetsbaarder zijn. Sommige mensen met HIV besluiten te zwijgen, omdat ze weten dat hun omgeving niet goed op de boodschap zal reageren en hen zal afwijzen. Maar bij andere patiënten kan het verzwijgen juist averechts werken, omdat ze hiermee adequate steun en zorg (die hun omgeving gaarne zou bieden), ontberen. Ook zij kunnen hierdoor in een isolement raken. Plus de mensen die besluiten het te vertellen en verstoten worden. Een afschuwelijke situatie. Verdriet. Vereenzaming. En eerder meldde ik je hier al wat het gevoel van eenzaamheid bij mensen zonder HIV (en kort gelden las je hier: óók bij ouderen) kan doen op de genexpressie van leucocyten. Onder andere een onderdrukking van die gen-gebieden die coderen voor voor antivirale reacties (antilichaamvorming), en de (anti-ontstekings) type I interferon reactie & glucocorticoid respons. Juist mensen mét HIV zijn zijn kwetsbaar voor ontstekingen.
Deze maand melding over de invloed van depressie en life-events op HIV. Bijv. de resultaten van een onderzoek naar 490 HIV patiënten. Bij deze groep werden, naast de lichamelijke situatie, ook de aanwezigheid van depressieve symptomen en het optreden van traumatische life-events in kaart gebracht. De groep werd gedurende 41 maanden gevolgd. Na deze periode waren 29 patiënten overleden. Zestien van de overlijdens waren
Aids-gerelateerd. Twee factoren bleken sterk gerelateerd met het overlijden: het aantal T-cellen (witte bloedlichaampjes) en (het aantal) life-events. Daarnaast bleken depressieve symptomen en een hogere virus-concentratie specifiek gerelateerd aan overlijden aan de gevolgen van Aids.

Uit een ander onderzoek komt naar voren dat in een groep van HIV-positieve mannen, het doormaken van een ernstig life-event het risico op de ontwikkeling van HIV naar Aids met 50% verhoogt. Depressies en life-events hebben dus een invloed op het HIV virus en het ontwikkelen van Aids. Recent werd ook al bericht over de invloed van depressieve klachten op de lichamelijke weerstand van mensen zonder HIV. En van life-events. Als je dan de kwetsbaarheid van HIV erbij hebt, is dat risico uiteraard veelvoudig. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de gevoelens van mensen met HIV gedurende hun leven (Am J Psych '07;164:1707-13 en JAM '07; 298: 1685-87).
.
1 Dec '07

Geen opmerkingen: