KALIRIN-7

En opnieuw een ontwikkeling rond Neurogenese .... we hebben wéér een stofje in het vizier: ... Kalirin-7. Al eerder waren berichten verschenen dat de concentratie van dit eiwit lager was in het brein van bijvoorbeeld patiënten met de ziekte van Alzheimer en schizofrenie. Nu melden onderzoekers in Science dat als je iets leert, er een toename van de concentratie kalirine ontstaat in de uitlopers van zenuwcellen waaraan zich de synapsen bevinden. Door het contact tussen deze uitlopers, tpv de synapsen, kunnen zenuwcellen onderling communiceren. Als je iets adequaat leert, moet de signaaloverdracht in dit gebied verbeteren en versterken. van het brein. Blijkbaar maakt kalirine dat de zenuwcellen en met name de synapsen zich ontwikkelen. Weer Neurogenese dus. Waarover je afgelopen dagen hier ook al las (Nerve Growth Factor bij training - move it! en neurogese zichtbaar). Ook kalirine zal zeker verder onderzocht worden, omdat het misschien openingen kan bieden voor onderzoek naar behandelopties van neurodegeneratieve aandoeningen (Neuron '07;56:640-56).

.
10 Dec '07

Geen opmerkingen: