BOTMASSA & DEPRESSIE

89 vrouwen met een ernstige depressieve stoornis, die nog niet in de menopauze (= de 'overgang') waren, werden gedurende plm 2 jaar gevolgd. Ze werden vergeleken met 44 niet-depressieve vrouwen. Bij aanvang van de studie werd de botdichtheid van de rug, heup en onderarm vastgelegd. Aan het eind vd periode werd weer een scan gemaakt. Vrouwen met een depressie bleken een significant sterkere afname te hebben van de botdichtheid (= osteoporose), vergeleken met gezonde controles, mn. bij de heup en onderrug. De afname van mineraal-dichtheid is vergelijkbaar met vrouwen van deze leeftijd die roken of die heel weinig calcium tot zich nemen. De afgelopen jaren zijn er meer studies verschenen over de toename van osteopose bij vrouwen die wèl in de overgang zijn en depressief (zie bijv J Am Geriatr Soc. '07;55:824-31). Voorts zijn berichten verschenen over de mogelijke rol van antidepressiva bij de osteoporose. In onderzoeken lijken bij ouderen mn. de SSRI’s een mogelijke rol te spelen (zie bijv Arch Intern Med. '07;167:1240-5). Bij de groep jonge vrouwen in deze studie echter, bleek er geen relatie tussen het gebruik van antidepressiva en osteoporose. Bij een aantal vrouwen hebben de onderzoekers ook de concentratie cytokines gemeten. Er bleek bij de vrouwen met een depressie sprake van een toename van ontstekings bevorderende en een afname van ontstekingsremmende cytokines. Heeft dat een verband met de afgenomen botdichtheid? (Arch Intern Med '07;167:2329-36). Van één van de cytokines, IL-6, is in ieder geval bekend dat hij botafbraak bevordert. Iets met de cytokines moeten we dus wellicht. Daarop richt wel meer onderzoek zich – ook onderzoek naar de behandeling van depressies. Wat te doen voorlopig? Actief blijven. ... en misschien wel ... in de modder!

Ook over cytokines en ouderen: 'ouder alleen & depressief'
Cytokines en vermoeide meisjes: 'vermoeide meisjes'
.
12 Dec '07

Geen opmerkingen: