DIABETES & DEPRESSIE

In NL hebben meer dan 600.000 mensen diabetes mellitus (suikerziekte, DM). Een onderzoek naar de invloed van depressies op de levensduur van diabetici. In de 'PROSPECT' studie werden 584 ouderen met een depressie gedurende 5 jaar gevolgd. Zij werden in 2 groepen verdeeld. De ene groep kreeg een 'standaard behandeling', volgens de richtlijnen, voor hun depressieve klachten. Het andere deel kreeg een intensief zorgprogramma: werd door een 'zorgmanager' begeleid naast medicatie en/of psychotherapie. De zorgmanagers checkten of patiënten hun medicatie adequaat innamen en gaven extra hulp (op divers gebied) als dat nodig was. Van de 584 ouderen leden er 123 (21%) eveneens aan DM. Na 5 jr waren in totaal 110 ouderen overleden. Van de niet-diabetici was 17% na 5 jr overleden. Dit percentage was gelijk in de groep met de standaard-depressie behandeling tov. de intensieve behandelvorm. In de groep patiënten met DM was in de groep met de standaardbehandeling 38% overleden. Van de intensief behandelden was 27% overleden. Diabetici bleken een 2 maal zo hoge kans op overlijden te hebben als ze niet goed behandelde depressieve klachten hadden (Diab care '07;30:3005-10)! De intensieve behandeling lijkt dus bij DM zeer de moeite waard. Enige aanwijzing over de reden dat het intensieve zorgprogramma een positief effect had op de diabetici, terwijl het bij de niet-diabetici geen extra baat gaf, biedt deze epidemiologische studie niet. Misschien houden patiënten met een depressie zich bijvoorbeeld minder goed aan hun dieet en medicatie voorschrift. De zorgmanager houdt dat in de gaten. Ook de positieve invloed van de aandacht op zich al (zie ouderen en eenzaamheid enige tijd terug), geeft onvoldoende verklaring aangezien er in de niet-diabetes groep geen verschil was. Heeft een depressie invloed op de metabole toestand van de DM patiënt (waardoor bijv. bloedsuiker-ontregeling, met alle gevolgen van dien? Denk aan de HPA-as! Of een interactie tussen de eerder besproken immunologische (cytokines!) afwijkingen. Ook andere interacties, bijvoorbeeld op hart- en bloedvaten, zijn plausibel. En - zal de bevinding ook voor andere ziektes opgaan? Wordt vast vervolgd.
Recent ook over ouderen: bebrilde bejaarden & ouder, eenzaam & depressief.
.

18 Dec '07

Geen opmerkingen: