LOOD & IQ

De afgelopen 2 maanden is er een aantal keer ophef ontstaan over speelgoed waar teveel lood in bleek te zitten (zie bijv NRC 9 & 11 Nov). Het is niet voor niets dat de Voedsel en Waren Autoriteit daar heel alert op is: het is al langer bekend dat een verhoogde loodconcentratie (meer dan 10 microgram/dl) schadelijk kan zijn (het Romeinse Rijk ging er misschien wel aan ten onder…). 174 kinderen (6-10 jr) werden onderverdeeld in groepen, afhankelijk van de loodconcentratie in hun bloed. De groep met een loodconcentratie van tussen de 5 en 10µg, bleek een IQ te hebben wat zo’n 5 punten lager lag, vergeleken met de groep met een loodconcentratie tussen de 1 en 2 µg. Het ging dan met name om het verbale IQ: de kinderen bleken een aanmerkelijk armere woordenschat te hebben. Bovendien bleek in deze groep sprake van een verminderde concentratie en werkgeheugen (Neurotox ’07;28:1170-7). Dit is overigens niet het eerste artikel dat de afgelopen tijd de hoogte vd huidige toegestane loodconcentratie in twijfel trekt. Aangaande het IQ, maar ook aangaande een mogelijke associatie tussen ADHD en loodconcentratie - en dan gaat het dus om een concentratie welke onder de huidige toegestane grens ligt! (bijv Biol Psych ’07 Sept of Neurotox Terat ’07 April).
Eerder ook: over
IQ, nu gerelateerd aan borstvoeding.
.
20 Dec '07

Geen opmerkingen: