HUISARTS & STRESS

Het 'Nivel', meldt de resultaten van hun onderzoek onder huisartsen, n.a.v. 1417 video-opnames van huisarts-patiënt gesprekken. Een aantal patiënten had voorafgaand aan het spreekuur-bezoek aangegeven dat zij dacht dat de oorzaak van hun lichamelijke klacht wel eens psychisch zou kunnen zijn. Bij 32% hiervan kwam dit ook in het gesprek ter sprake - 23% kaartte het zelf aan en 9% toen de huisarts ernaar vroeg. Patiënten zeiden achteraf dat ze niets over hun stress hadden gezegd omdat ze dachten dat de huisarts geen tijd voor ze zou hebben, of omdat ze vonden dat hij er toch niks aan kon doen en ze het zelf maar moesten oplossen. Echter, 45% ook omdat ze zich ervoor schaamden. Het is begrijpelijk dat in zo’n 1e bezoek, de huisarts zich vooral richt op de lichamelijke toestand vd patiënt. Hij wil uiteraard allereerst een lichamelijke oorzaak voor de klacht uitsluiten. Bij de vervolgafspraak werd echter vrijwel even weinig over stress gesproken als bij het eerste contact. Aanbevolen wordt dan ook om in nascholing aandacht te besteden aan het herkennen en exploreren van en adequaat reageren op psychosociale signalen. Maar in een drukke huisartspraktijk, met een diversiteit aan problemen, blijft het makkelijker gezegd dan gedaan. In een aantal huisartspraktijken wordt gewerkt met mensen uit de GGZ, die het spreekuur ondersteunen, bijvoorbeeld met een eigen spreekuur of consultatieve functie. Door dit op nog bredere schaal in te voeren, en patiënten zelf ook vertrouwd met deze ondersteuning te maken, kunnen wellicht mensen sneller geholpen worden.
Ook van het Nivel: student & stress
.
15 Dec '07

Geen opmerkingen: