WORLD HEALTH (II)

Onder 245.404 volwassenen in 60 verschillende landen blijkt de prevalentie van depressies (mbv ICD-10 criteria) in de afgelopen 12 maanden 3,2%. Vergelijk: de prevalentie van angina pectoris was 4,5%, van astma 3,3%, en van diabetes mellitus 2,0%. De prevalentie van artritis was 4,1%. 9 tot 23% van de respondenten met 1 of meer van deze chronische ziekten hadden ook een depressie. Na correctie voor sociaal-economische factoren, bleek dat de patiënten met een depressie een significant lagere 'algemene gezondheidsscore' hadden dan de patiënten met 1 chronische ziekte. Bovendien bleek dat patiënten met alleen een depressie, of een depressie plus 1 chronische ziekte, eveneens een significant lagere gezondheidsscore hadden dan degenen met meer dan 2 chronische ziekten tegelijkertijd. "Primary care providers must be taught not to ignore the presence of depression when patients present with a physical condition, in view of the marked effect it has on an individual's health" . Dit lijkt logisch, maar helaas blijkt in de praktijk dat deze situatie onvoldoende wordt onderkend. Dit blijkt uit de observatie die de WHO in aansluiting hierop heeft gedaan: bijv. in Australië blijkt dat minder dan 30% van de patiënten met een depressie een goede behandeling krijgt, vergeleken met 80% vd patiënten met artritis en 90% van de patiënten met asthma. Onderbehandeling dus, met alle gevolgen vandien.

Uit een 2e WHO-overzicht blijkt dat zo'n ⅔ van de mensen met enigerlei psychiatrische stoornis geen behandeling krijgt. In de USA bijv. is de jaarprevalentie van psychiatrische stoornissen zo’n 31%, waarvan 67% niet behandeld wordt. In Europa een prevalentie van zo’n 27%, waarvan 74% niet wordt behandeld. Vergelijk dit met bijvoorbeeld patiënten met suikerziekte: 8% daarvan wordt niet behandeld. Een "silent schandal", aldus de WHO. Lancet ’07;370:851-08.

13 Sept '07

1 opmerking:

doze pharmacy zei

Buy buy Ivermectin 6mg TabletsBuy Iverheal 6 mg Online, which is an anthelmintic, prescribed for certain parasitic roundworm infections such as Strongyloidiasis and Onchocerciasis. Ivermectin 6 mg kills the worms in the intestines. It might also be used for some other types of worm infections.

Iverheal 6mg Tablet (Ivermectin) viral infection, worm infection & covid-19

more information click here Buy Online Medicine