PLAATJES & ACTIVATIE van je BREIN?

Een mooi voorbeeld van verwevenheid van somatiek en psychiatrie trof ik weer.

Onderzoekers van de University of British Colombia brengen een interessant bericht. Ze toonden aan 14 mensen gedurende 10 minuten dia’s van zieke mensen. Steeds gedurende 8 seconden een foto van iemand die niest, met huiduitslag, verwondingen etc. Ze vergeleken de groep met een controlegroep. Zij kregen foto’s te zien die bedreigend waren: mensen met vuurwapens bijvoorbeeld. Aan beide groepen vroegen ze hoe ze zich na het zien vd foto’s voelden. Bij beide groepen maten ze de concentratie interleukine-6 (IL-6) in het bloed. IL-6 wordt door leukocyten (witte bloedlichaampjes) afgescheiden als er een infectie speelt. Na het zien vd foto’s van zieke mensen bleek de concentratie IL-6 toegenomen met gemiddeld 24%. Na het zien vd bedreigende foto’s veranderde de concentratie met 7%, maar dat was niet significant. Deze groep voelde zich wel gestresseder dan de groep die zieke mensen zag. Opmerkelijk was dat de proefpersonen die aangaven meer te walgen vd foto’s, relatief minder immuunactivatie had dan de groep die meer ontspannen erbij bleef.

.
De onderzoekers hebben geen duidelijke verklaring voor het mechanisme achter de gemeten IL-6 verhoging. Wel benoemen ze dat de activatie van het immuunsysteem in een vroege fase van nut kan zijn: preventief om besmetting te voorkomen. Maar om naar aanleiding van ‘onbesmettelijke’ foto’s al aan te slaan is gewoonweg een stap te snel (Psychological Science; apr ’10). Zonde vd actie als het ware. .
Boeiend fenomeen.
.
Dat stress op zich het immuunsysteem activeert, is een bekend. Kijk maar eens terug in CC – we haden het hier vaker over het immuunsysteem en stress. Dat speelt ook een rol bij HIV. En over allergieen en angst. Bijvoorbeeld toen we het hier erover hadden wat er gebeurde met mensen met hooikoorts. Ze moesten stressvolle activiteiten doen als praten met ‘deskundigen’, een speech houden en moeilijke wiskunde sommen maken. Bij de mensen die zich hierbij angstig voelden, was sprake van een heviger allergische huidreactie. Zelfs de dag erna toen de rust al was wedergekeerd was deze huidreactie nog heviger. En over de mogelijke rol van het immuunsysteem bij depressies – zie ‘let’s get dirty’ en ‘ouder alleen & depressief’.
.

Maar goed, het interessante nu is dat alleen het plaatje al zoveel opwekt.
.
Plaatjes van spinnen wekken bij veel patienten met een spinnenfobie angst op. En dat zie je ook bij fMRI onderzoek in het brein: bij het zien vd spinnen-plaatjes blijkt de amygdala geactiveerd te worden. Zie hier.
Het zou misschien interessant zijn geweest als bij het onderzoek naar IL-6, ook een fMRI van het brein was gemaakt. Nu wordt gesproken over de angstbeleving vd proefpersoon. Een beeldvorming hierbij is dan wel interessant.
.
En - laten we eens the other way around kijken: het zien van aangename plaatjes. Ook die hebben effect. Patienten met ernstige brandwonden gaven minder pijn aan bij het zien van plaatjes van een mooi winterlandschap.
.
En wat lekkers - bij plaatjes van chocolade: bij fMRI onderzoek bleek dat chocoholics een activatie van delen van hun limbisch systeen kregen als ze zulke plaatjes van chocola zagen. (zie chocoholic advise).
Of chocolade donuts: na een periode van vasten, bleek het zien van plaatjes van schroevendraaiers geen reactie te geven. Echter plaatjes van chocolade donuts gaf een verhoogde activiteit in het limbisch systeem en bijv de posteriore pariëtale cortex - (zie 'kripsy cream donuts').
.
Confabula wil dus iets met die positieve plaatjes. Om daarmee het limbisch systeem te prikkelen!
Die moeten toch voor therapeutische doeleinden toepasbaar zijn!
Zij gaat hier eens naar kijken.
Wordt misschien wel vervolgd!
.
Mei '10

1 opmerking:

Anoniem zei

mmm, boeiend idd. Misschien eens testen met foto's van politici....