EEN EXCUUSJE – MET VERSCHILLEND EFFECT

Het is fijn als je na een knallend conflict weer pais en vre wordt samen. Ruzie in een relatie kan zelfs goed doen – daarover hadden we het eerder hier in CC (met servies gooien!). Maak van je hart geen moordkuil dus. Maar een excuus na een horkse opmerking; wat voor effect heeft dat?

.
29 mannen en 50 vrouwen werden vergeleken. Ze werden getest met een vragenlijst, de ‘Forgiving Personality Inventory’.
Vervolgens gingen ze een rekensom maken: ze moesten van 9000 7 aftrekken, en daar ook weer 7 vanaf enzovoort. Tussentijds kregen ze steeds opmerkingen naar hun hoofd geslingerd. Zoals: “Look, you’re too slow and also inaccurate," That can’t be your best," of "You’re obviously not good enough at doing this."
De proefpersoenen hadden een behoorlijke bloedrukstijging na dit stresserende experiment.
.
Na afloop bood de onderzoeker aan 40 personen zijn excuses aan voor zijn gedrag. Bij vrouwen die excuses aangeboden kregen, herstelde de bloeddruk (BP) sneller dan bij diegenen die geen excuses kregen. Een excuus had, op zich voorspelbaar, niet op alle vrouwen een zelfde effect: wbt de FPI, bleek dat vrouwen met een hoge score op ‘vergevingsgezindheid' na een excuus significant snellere BP daling hadden vergeleken met vrouwen met lage score voor ‘vergeven’.
.
Echter - had ik niet gedacht: mannen die excuses aangeboden kregen kregen juist een tragere BP daling vergeleken met diegenen die geen excuses kregen. Wat is dat met de mannen? Confabula begrijpt dit niet. Heb jij een idee? (Soc of Beh Med 31st Ann Meeting and Scient Sessions: Abstr 2C.).
.
Verschil met eerdere studies is dat er echt een ruzietje werd opgewekt in dit experiment. Voorgaande studies lieten de proefpersonen bijv fantaseren over ruzie. Toen het onderzoek werd gepresenteerd, vertelde iemand in de discussie dat hij ook wel eens een dergelijk experiment had overwogen, maar bang was dat het niet door de medisch ethische commissie van zijn ziekenhuis zou komen: "…It turned out I was too chicken to do it…."
.
.
Mei '10

Geen opmerkingen: