BANG GOES THE THEORY

Bang Goes the Theory! - Dit is de naam van een wetenschappelijk BBC programma. De onderzoekers van dit programma voeren allerlei onderzoeken uit om algemeen bekende wetenschappelijke beweringen te toetsen.
.
Nu hebben ze met een team van neurowetenschappers en psychiaters een test uitgevoerd. Vraagstelling was of de zo populaire spelletjes, bedoeld om je brein te trainen beter te functioneren, ook echt werken. In CC hadden we het hier vaker over: afgelopen jaren kwamen er steeds meer aanwijzingen dat het trainen van je brein met spelletjes een gunstig effect op je geheugen zou hebben (zie bijv blijf trainen en neurocampus).
.
Het BBC team riep de kijkers op om mee te doen aan dit onderzoek. Uiteindelijk hebben er 11.430 mensen meegedaan aan het onderzoek. Zij deden door het programma aangeboden testen. Je kunt ze hier bekijken en ook doen. Allemaal maakten ze een begin- en onlangs een eindtest, om te kijken of hun brein beter was gaan functioneren na 6 weken spellen spelen. Drie groepen speelden mee. De 1e groep deed puzzels die ze door logisch redeneren moesten oplossen (‘wat hoort er niet in dit rijtje thuis?’) en schuif- en tekenspelletjes. De 2e groep speelde puzzels die ook in de commerciële spelcomputers die breintraining beloven, zitten. Spellen gericht op korte termijn geheugen, aandacht, ruimtelijk inzicht etc – memory spellen, rekensommen etc. De 3e groep was een controlegroep. Zij moesten steeds antwoorden op specifieke kennisvragen ergens opzoeken.
De test om het geheugen te testen was bij begin eind eindmeting hetzelfde. Hij bestond bijv uit het onthouden van een cijferreeks, van bepaalde zinnen zo snel mogelijk zeggen of ze correct waren etc.
.

Alle drie de groepen preseteerden op de eindtest wat beter dan op de begintest. Er was geen verschil tussen de 3 groepen. Er was ook geen verschil tussen de mensen die weinig spelletjes hadden gespeeld en de fanatikelingen. De puzzles die ze geoefend hadden, konden ze wel steeds beter. Maar dat bleek een aapje, die ook ging puzzelen ook te kunnen. Het resulaat van dit onderzoek is gepubliceerd in Nature –je kunt het hier downloaden. De onderzochte proefpersonene waren in de meerderheid jongeren. Het onderzoek gaat nu verder, maar dan gericht op specifiek 65-plussers. Wordt vast vervolgd.
De onderzoekers van BANG GOES THE THEORY doen meer testen. De vraag in het plaatje hierboven spreekt voor zich! Mij trok hij weer even richting
'mindfulness' (bewust een appel eten). Ze vragen ze zich ook af ‘wat voor web-animal’ jij bent. Nieuwsgierig? Niewsgierig = goed! Doe de test.
.
Wat dan wel voor je cognitie? Allerlei zaken kwamen in CC al voorbij. Onderandere bewegen – daarover hadden we afgelopen week nog contact. Geen Ginko. En op je dieet letten – vis & kruid!
.
En kletsen – lees hier - gewoon doen!
.
Mei '10

Geen opmerkingen: