DEPRESSIE & HART - BEHANDELEN!

Het lijkt zo logisch, maar wordt nu aangetoond: extra aandacht voor depressieve symptomen na een hartinfarct doet de patiënt goed. Op tweeërlei wijzen - en wellicht meer, maar we gaan nu voor evidence-based data.
.
237 patiënten die waren opgenomen met een acuut coronair syndroom waren opgenomen werden onderzocht. Onder een coronair syndroom verstaan we een hartinfarct of instabiele angina pectorisklachten. Van de 237 hadden er 157 depressieve symptomen. De patiënten werden verdeeld in 3 groepen. Van de depressieve groep kregen er 80 'extra zorg'. Ze konden zelf kiezen tussen antidepressiva of probleemoplossende therapie. De overige 77 patiënten kregen ‘gewone zorg’. Tevens werden de 80 niet-depressieve patiënten gevolgd. In de depressieve groep met 'extra zorg' was de tevredenheid over de zorg 54%. In de groep met ‘gewone behandeling’ 19%.
.
De depressieve symptomen werden gemonitored met de Beck Depression Inventory Schale. De depressieve symptomen daalden sterker in de 'extra zorg' groep. Dat kan je je voorstellen: deze groep kreeg adequate anti-depressieve behandeling. Daar gelooft Confabula in - anders was zij werkloos.
.
Maar vervolgens iets wat van belang is. En weer zo’n mooi voorbeeld van verwevenheid van somatiek en psychiatrie: bij vergelijking vd 2 groepen depressieve patiënten, bleek dat in de groep met 'extra zorg', in de follow-up minder ernstige cardiale gebeurtenissen optraden dan in de ‘normaal behandelde groep’.

.
En nog opmerkelijker: de 'extra zorg' groep bleek ook minder cardiale recidief problemen te hebben vergeleken met de niet-depressieve controlegroep! Percentages van recidieven van 4, 13 en 6% respectievelijk!
Dat is een interessant fenomeen.
Wat was er aan de hand met de controlegroep? Op ieder mens moet een cardiale gebeurtenis psychische invloed hebben. Kan me voorstellen dat de patiënten die nu, door hun depressie in de 'extra zorg groep' zaten, ook ondersteuning kregen om hun cardiac event te verwerken. Zowel focus op de depressie als op de schrik en nieuwe zorgen van 'leven-na-cardiac-event'. Want het wordt natuurlijk nooit meer 'normaal'. Bij de controlegroep was hier niet specifiek aandacht voor. Schiet de nazorg voor cardiale patiënten misschien tekort? Of positiever gesteld - kan het beter? Wat zou het effect zijn van de 'extra zorg' op de controle-patiënten? Ligt hier een kans?
.
Het onderzoek kent hiaten: zo waren patiënten met alcoholgebruik of bipolaire stoornissen uitgesloten. En waren er 22 van de 80 die de 6 maanden follow-up niet completeerden (
Arch Intern Med '10;170(7):600-8).
.
Desalnietemin wel interessante bevindingen, die vast voer geven voor vervolgonderzoek.
.
Eerder bijv hier bijv in CC:

depressie & CVA
QT-tijd & antipsychotica
PTSS & hart
Acute stressstoornis & hart
Eenzaamheid & hart
.
Juni '10

Geen opmerkingen: