COGNITIE NA ZIEKENHUIS

Een opmerkelijk resultaat uit een cohortstudie.
.
Van 1994 t⁄m 2007 werd bij 2929 mensen boven de 65 jaar zonder dementia een basismeting gedaan van hun cognitieve functioneren. Vervolgens werden ze elke 2 jaar getest middels de Cognitive Abilities Screening Instrument (CASI) (score 0-100).
.
Bij sommigen trad in die follow−up periode een herseninfarct (CVA) op. Zij werden geëxcludeerd uit de studie. Als bij de onderzochten de CASI lager dan 86 werd, werd nader onderzoek naar dementie gedaan. Die score kan je vergelijken met een score van ongeveer minder dan 25 bij de
MMSE (max 30). Steeds werden de waarden aangepast aan de basislevels vd score, leeftijd, roken en dergelijke risicofactoren.
Gedurende de follow−up werden er 1601 deelnemers niet in het ziekenhuis opgenomen, 1287 hadden 1 of meer opname achter de rug om een niet heel ernstige reden en 41 personen waren 1 of meer keer om ernstige reden opgenomen. Vijfenveertig dagen na het ziekenhuis ontslag werd de CASI afgenomen. Wie was opgenomen geweest, had een minder hoge CASI score dan de niet−opgenomen personen. De 41 ouderen die voor een ernstige reden opgenomen waren geweest bleken een significante daling van 2,14 punten op de CASI te hebben.
.

Bij nader onderzoek naar de aanwezigheid van dementie, bleek dat er 146 vd niet-opgenomen personen aan dementie leden. En onder de wel-opgenomen onderzochten 228.
Onder de personen die om ernstige reden waren opgenomen geweest waren het er 5. Dit is geen significant groter aantal, maar waarschijnlijk komt dat door het kleine aantal van 41.
.
Geconcludeerd wordt dat ouderen door een ziekenhuisopname cognitief achteruit gaan. Uiteraard verdient dit nader onderzoek
(JAMA. 10;303(8):763-70.)
.
Wat is de reden?

Is het oudere brein dermate kwetsbaar dat de fysieke problematiek die tot ziekenhuisopname noopte, reeds cognitieve schade geeft?
Heeft het te maken met spanningen rond de opname en stress in het brein?
Is er een rol voor het al dan niet bij deze patienten optreden van een organisch psychiatrische stoornis, otw een delirium, waarover we het hier in CC eerder hadden?
Wat jij?
.
Foto: Dr. Shock
.
Apr '10
2 opmerkingen:

Gavi Mensch zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
Gavi Mensch zei

Even om het praktisch en simpel te houden: de verandering van omgeving is een impact voor het kortetermijn geheugen, dit is zelfs erger bij verpleeghuis patiënten dan bij patiënten uit de thuiszorg. Als ze bij ontslag wéér van omgeving (en gewoontes) veranderen is het voor hen nog moeilijker. Buiten het cognitieve deel, is er ook verandering in het puur fysieke, m.i. omdat mede door de verminderde cognitieve functies, oudere patiënten slecht aangeven dat ze pijn hebben, stijf worden , slecht liggen dorst hebben etc. Bij terugkeer naar zowel de thuis- of verpleeghuissituatie, is hun lichamelijke toestand vaak verslechterd. Decubitus, vermagering, decompensatie door slechte vochtbalans, contracturen verandering van medicatie, etc. Een en ander kan natuurlijk ook weer effect hebben op het cognitieve functioneren. Met name de voedingstoestand(HGT waardes) en pijn kunnen bepalend zijn voor de hersenfunctie. Is dat meegenomen in het onderzoek?