MENTAL HEALTH & PRISONS

De Kresti gevangenis in Sint-Petersburg, Rusland, gebouwd in 1892. Sinds de Russische Revolutie (1917) een oord van verschrikking, waar veel mensen zijn omgekomen. De gevangenis is ontworpen voor individuele opsluiting van gevangenen en telt 950 cellen. Maar bijv in 2002 zaten er 7400 gedetineerden in opgesloten: gemiddeld 7 per cel van 10 vierkante meter. In het complex is ook een afdeling voor gedetineerden met een psychiatrisch beeld. In 2002 vroeg Rusland vroeg aan Nederland steun bij de hervorming van deze psychiatrische afdeling. Aanleiding was de kritiek van de Raad van Europa op de handhaving van de mensenrechten in deze justitiële inrichting. Het Global Initiative on Psychiatry (GIP, een Nederlandse stichting die zich inzet voor modernisering van de psychiatrie in voormalig Oostbloklanden) stelde vast dat de gedetineerden op deze psychiatrische afdeling aan ernstige psychia­trische stoornissen leden. Ze waren er zonder behandeling opgesloten in volle, onhygiënische cellen. Diverse adviezen werden gegeven. Ook is de leiding vd afdeling vanuit NL geassisteerd bij de training van het behandelend en het penitentiair personeel. Ook hielpen ze bij het vormen van een netwerk met regionale (forensische) psychiatrische voorzieningen. Nu, 5 jaar later, is de situatie beoordeeld. Geconcludeerd is dat de situatie deels is verbeterd. De unit is opgeknapt en de omstandigheden voor de patiënten zijn verbeterd. Patiënten zouden toegankelijker zijn voor gesprekken, beter slapen en minder kalmeringsmiddelen nodig hebben. Er blijft echter nog steeds sprake van een gebrek aan professionaliteit en deskundigheid. Patiënten worden bijv verzorgd door medegevangenen. Begeleiding is frequent onprofessioneel. Er is een tekort aan psychofarmaca. Er zijn spanningen en er komen nog onacceptabel veel suïcides en agressie voor. Het GIP geeft aan van mening te zijn dat Rusland nog immer weinig boodschap heeft aan mensenrechtensituaties en zich zorgen te maken over de verdere ontwikkeling vd afdeling. De hoop is gevestigd op de World Health Organization (WHO) die met hun project 'Mental Health & Prisons' aandacht aan dergelijke omstandigheden in de wereld aankaart. Het volledige stuk kan je hier downloaden (Medisch Contact '08;63).

18 Jan '08

1 opmerking:

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.