ALZHEIMER & ASPIRINE

We willen allemaal gaarne vitaal ouder worden. Daar hebben we heel wat voor over. Over de 'polypil' (een combinatiepil, waar bijv een bloeddruk- en cholesterolverlager, een bloedverdunner en vitamines zouden kunnen zitten) wordt dan ook druk gespeculeerd. Wat stoppen we in de polypil? Aspirine wordt frequent genoemd. Aspirine stilt pijn en verdunt het bloed. Plus, aspirine remt ontstekingsreacties. Mn dat laatste zou een gunstige bijkomstigheid zijn: het remmen van cytokines, het zo voorkomen van ontstekingsreacties en amyloïde plaque vorming (zie gisteren) in de ontwikkeling van Alzheimer. En "baat het niet dan schaadt het niet" werd vaak gezegd. Dus aspirine wordt veel gebruikt, ook op niet hard-medische indicatie. 310 patienten met Alzheimer kregen ofwel 75 mg aspirine per dag, ofwel geen aspirine. Ze werden gedurende 3 jaar vervolgd. Het eerste jaar werden ze elke 12 weken getest op hun cognitief functioneren. In de 2 jaar erna jaarlijks. Na deze periode was er geen significant verschil in de test resultaten. Ook werd gekeken naar andere aspecten zoals de zorgbehoeftigheid, toename van handicaps, gedragssymptomen, het welzijn van de naasten bij het begeleiden van hun dementerende familielid en tijd die de patiënt voor verzorging nodig had. Ook op die gebieden geen verschil tussen wel- en niet-aspirine gebruikers. Echter, 13 vd patiënten die aspirine gebruikten ontwikkelden bloedingen waarvoor ze zelfs naar het ziekenhuis moesten. Dit tegenover 2 in de niet-aspirine groep. Drie vd patienten in de aspirinegroep ontwikkelden een fatale hersenbloeding (Lancet Neurol '08;7:41-9). Een extra risico dus. En geen gunstig effect op cognitief functioneren. "Het lijkt niet te baten, maar het kan wel schaden"!

Eerder over cognitie bijv
'Vis & Kruid'
.
Foto: 'Away from her' - zie gisteren, plus gisteren over TNF alpha.

14 Jan '08

Geen opmerkingen: