GEZONDE LEVENSLUST

Uit ons universiteitsblad Cicero: Levenslustige oudere mannen lopen minder kans op hart- of vaatziekten dan hun somberder leeftijdgenoten. Hoe dat komt was tot nog toe onduidelijk, maar langlopend onderzoek heeft nu uitgewezen dat leefgewoonten een belangrijke rol spelen. Mannen met plezier in het leven eten gezonder, roken minderen bewegen meer, drie factoren die grote invloed hebben op het risico van hart- en vaatziekten. Dr. Erik Giltay, psychiater en onderzoeker, en prof. Frans Zitman, psychiater, publiceerden hierover.
"We noemen het optimism, maar we hanteren daarvoor niet de nieuwe, strakke definitie: 'de verwachting dat positieve dingen je zullen overkomen'. Het gaat ons meer om levenslust of vitaliteit", zegt Giltay. "Er zijn erg veel studies naar het verband tussen depressie enerzijds en ziekte en sterfte anderzijds. Dit is een nieuwe insteek: kijken naar het verband tussen positieve eigenschappen en ziekte." Leven opgewekte mensen gezonder? Of worden ze opgewekt van gezond leven? Giltay en zijn medeonderzoekers kunnen daar geen definitieve uitspraak over doen. "Ik denk dat het twee richtingen uitgaat. Het ligt voor de hand dat je door een gebrek aan levenslust minder gezond gaat leven, maar we weten ook dat bewegen de stemming gunstig beïnvloedt. We kunnen nog niet zeggen of mensen ook opgewekter worden van gezond eten. Die vraag nemen we wel mee in een nieuw groot dubbelblind onderzoek bij patiënten die een hartinfarct achter de rug hebben. Mensen krijgen gezonde (vis)vetzuren en we kijken daarbij ook naar het effect op hun stemming." Er zijn nog andere verbanden denkbaar tussen levenslust en hart- en vaatziekten. "We denken dat de copingstijl, de manier waarop je omgaat met problemen, ook de gezondheid beïnvloedt. We hebben pas een subsidie gekregen van de Hersenstichting voor onderzoek naar genetische factoren die daarbij betrokken zijn."
Hoe het verband ook precies ligt, Giltay's onderzoek geeft sombere oudere mannen weinig reden tot vrolijkheid. "Persoonlijkheid is erg moeilijk te beïnvloeden. Maar bedenkers van campagnes zouden zich wel bewust moeten zijn van dit effect. Aansporingen om gezonder te leven komen juist bij deze mensen vaak niet aan. Je zou ze heel persoonlijk en actief moeten benaderen." (J of Psychosom Res '07;63:483-90).


Eerder kon je lezen over
optimisme, over de besmettelijkheid van negativisme en uiteraard: over... keep smiling: SMILE !
En .. don't forget: 'Optimisme op de plaat!'

26 Jan '08

Geen opmerkingen: