HIV & DEPRESSIE (III)

Over de inteactie tussen life-events en het risico op de ontwikkeling van HIV naar Aids, schreef ik begin december (zie 'HIV (II)'). Daarbij kwam ook ter sprake dat ook depressies invloed kunnen hebben op de weerstand van niet-HIV patiënten. Ook bleken depressieve symptomen een slechte invloed te hebben op de weerstand van het lichaam tegen het HIV virus. In recent onderzoek wordt daar ook nog eens medicatiegebruik aan gekoppeld. 3359 HIV-positieve mensen werden gedurende een jaar gevolgd. Al deze patiënten werden behandeld met 'hoog actieve anti-retrovirale medicatie' (=HAART). Bij 42% van hen bleek sprake van een depressie. Van hen gebruikte 36% een antidepressivum (SSRI). Ook uit deze studie komt naar voren dat een depressie een negatief effect op het beloop van HIV kan hebben. Belangrijk is daarbij dat depressieve patiënten die geen SSRI gebruikten, minder zorgvuldig hun HAART-medicatie gebruikten. Wat uiteraard geen gunstige situatie is. Bovendien bleek de HAART-medicatie zelf ook minder goed effect te hebben. Patiënten met een depressie die ook een SSRI gebruikten, bleken hetzelfde effect als niet depressieve patiënten te hebben (J Acquir Imm Def Syndr '07;Dec). Toch zijn artsen soms terughoudend met het voorschrijven van een antidepressivum, bijvoorbeeld als deze een interactie geeft met het anti-HIV medicijn dat de patiënt gebruikt. Maar over het algemeen is er dan wel een ander antidepressivum te vinden wat wel veilig gecombineerd kan worden. Over het effect van depressieve klachten op het immuunsysteem schreef ik eerder, bijv bij 'Diabetes & Depressie', waaruit bleek dat een intensief psychiatrisch zorgprogramma de therapietrow bevorderde en een gunstig effect op het geestelijk en lichamelijk welzijn had. Goed voorstelbaar dat deze relatie ook bij HIV patiënten het geval zal zijn.

10 Dec '08

Geen opmerkingen: